Hơn 270 đồng chí trong lực lượng công an các cấp được tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát

24/03/2023 | 10:39 GMT+7

(HG) - Đảng ủy Công an tỉnh vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2023 cho 276 đồng chí là cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và cán bộ phụ trách công tác kiểm tra, giám sát thuộc công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Theo đó, trong thời gian 1 ngày, các đồng chí là bí thư hoặc phó bí thư và cán bộ phụ trách công tác kiểm tra ở các chi bộ (kể cả chi bộ cơ sở) thuộc Đảng ủy Công an tỉnh; chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, ủy viên ủy ban kiểm tra (UBKT) đảng ủy cơ sở; chủ nhiệm và phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an cấp huyện; bí thư hoặc phó bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Công an cấp huyện; bí thư hoặc phó bí thư các chi bộ công an cấp xã trong tỉnh được quán triệt những nội dung cơ bản của các chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Qua các nội dung tập huấn nhằm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng cho cấp ủy, UBKT các cấp và cán bộ phụ trách công tác kiểm tra, giám sát thuộc công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh. Đồng thời, trang bị những kiến thức cơ bản về nội dung, nguyên tắc, quy trình, hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng cho cấp ủy, UBKT các cấp, cán bộ phụ trách công tác kiểm tra, giám sát thuộc công an các đơn vị, địa phương.

Trên cơ sở đó, vận dụng có hiệu quả vào thực tiễn quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng các tổ chức đảng trong Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

UBKT ĐẢNG ỦY CÔNG AN TỈNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>