Hoạt động thiết thực, hiệu quả nâng cao

20/01/2023 | 06:35 GMT+7

Năm 2022, với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển”, hoạt động công đoàn các cấp trong tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực, góp phần thiết thực vào việc nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn Hậu Giang.

Càng về cuối năm, vai trò, vị thế đó càng thể hiện rõ qua việc các cấp công đoàn trong tỉnh tập trung tổ chức tốt nhiều hoạt động thiết thực chăm lo, hỗ trợ kịp thời đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo đoàn viên, người lao động được đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, ấm áp. 

Trong năm 2022, các cấp công đoàn hỗ trợ kinh phí xây dựng 160 căn, sửa chữa 3 “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, tổng số tiền hơn 5,8 tỉ đồng.

Chăm lo, hỗ trợ kịp thời

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh thông tin, gắn liền chuỗi hoạt động suốt năm qua của công đoàn các cấp trước hết phải kể đến công tác phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn. Nhất là thường xuyên quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng; chăm lo đến sức khỏe, thu nhập và thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời để cán bộ, đoàn viên, người lao động yên tâm công tác, lao động, sản xuất.

Nổi bật như các cấp công đoàn hỗ trợ kinh phí xây dựng 160 căn, sửa chữa 3 “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, tổng số tiền hơn 5,8 tỉ đồng; trao tặng 4.740 suất học bổng, 78.550 quyển tập, 20 chiếc xe đạp, 280 cặp học sinh, 90 bộ đồng phục và 9.539 phần quà đồ dùng học tập... cho con cán bộ, đoàn viên, người lao động vượt khó học tốt nhân dịp khai giảng năm học mới với tổng trị giá hơn 4,2 tỉ đồng từ nguồn vận động đóng góp quỹ “Tấm lòng vàng”.

Thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho 2.218 người lao động với tổng trị giá hơn 3,35 tỉ đồng. Riêng các công đoàn cơ sở hỗ trợ, thăm hỏi, tổ chức tặng quà cho hơn 8.600 lượt CNVCLĐ với tổng số tiền gần 8 tỉ đồng... Ông Kiều Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh, khẳng định, từ các chính sách hỗ trợ người lao động của Nhà nước, tổ chức công đoàn đã góp phần tích cực trong đảm bảo ổn định việc làm, đời sống của công nhân lao động trong các doanh nghiệp.

Đáng ghi nhận là trong năm không xảy ra tình trạng khiếu nại hoặc ngừng việc tập thể. “Qua rà soát, mức tiền lương bình quân của người lao động làm việc trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 5,3 triệu đồng/người/tháng. Đại bộ phận CNVCLĐ cũng luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt các chính sách, pháp luật của Nhà nước, khắc phục khó khăn, an tâm công tác, lao động, sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, ông Thọ thông tin thêm.

Những dấu ấn đáng ghi nhận

Cùng với các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động trong năm 2022, là công tác phát triển đoàn viên ở một số doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước được quan tâm sâu sát nhằm tạo điều kiện cho công nhân, lao động gia nhập vào tổ chức công đoàn. Các cấp công đoàn cũng thường xuyên quan tâm kiện toàn củng cố bộ máy cán bộ công đoàn kịp thời, phù hợp với điều kiện, phương thức hoạt động thực tế của cơ quan, đơn vị công tác. 

Cụ thể, toàn tỉnh phát triển mới hơn 16.170 đoàn viên, đạt 299% và thành lập mới 13 công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước, đạt 250% chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao. Đến nay, có 53.049 đoàn viên/58.478 CNVCLĐ ở 783 công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh. Các cấp công đoàn còn tích cực phát huy vai trò, vị thế qua việc triển khai các phong trào thi đua, thực hiện các công trình, sản phẩm, mô hình mới, đột phá trong hoạt động công đoàn chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.

Các cấp công đoàn thực hiện 89 công trình thi đua, 20 phần việc với tổng kinh phí gần 327 tỉ đồng; thực hiện 29 mô hình trong tổ chức hoạt động công đoàn. Đặc biệt là vận động CNVCLĐ tham gia Chương trình “1 triệu sáng kiến” đạt 487% chỉ tiêu năm 2022, đứng thứ nhất LĐLĐ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và thứ 9 cả nước về số lượng sáng kiến được đăng nộp; được Tổng Liên đoàn tuyên dương, khen thưởng. Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh còn đạt hạng II Cụm thi đua khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2022.

“Khép lại năm 2022, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn toàn tỉnh Hậu Giang đã đạt được những kết quả ấn tượng, tập hợp đông đảo công nhân, viên chức, người lao động vào tổ chức công đoàn”, ông Nguyễn Văn Bảy, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đánh giá và cho biết công đoàn các cấp cũng tích cực tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền giáo dục, phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo... góp phần quan trọng vào thành tích phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Trong năm 2022, các cấp công đoàn thực hiện 89 công trình thi đua, 20 phần việc với tổng kinh phí gần 327 tỉ đồng. Trong ảnh: Ông Nguyễn Văn Bảy (thứ 3 từ phải qua), Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, thực hiện nghi thức gắn biển công trình trên địa bàn thành phố Vị Thanh.

Tiếp tục quan tâm đổi mới

Xác định năm 2023 là năm thứ ba triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trọng tâm là tập trung tổ chức đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Vì vậy, ông Bảy yêu cầu, các cấp công đoàn tiếp tục triển khai các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

Trên tinh thần nỗ lực cao, các cấp công đoàn còn tiếp tục vận động cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia thực hiện giai đoạn 2 Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. Qua đó, góp phần duy trì thành tích mà tỉnh đạt được ở giai đoạn 1 của chương trình này cũng như hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết, kế hoạch đề ra năm 2023 của cơ quan, doanh nghiệp.

Bên cạnh đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp đủ điều kiện, các cấp công đoàn cũng sẽ tiếp tục quan tâm đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn. Trước hết là tập trung công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CNVCLĐ để tham mưu, đề xuất chủ trương, chính sách hỗ trợ kịp thời.

Cùng với đó, tích cực hướng về cơ sở, quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo công đoàn cơ sở theo hướng sâu sát, thiết thực, xuất phát từ yêu cầu của cơ sở và số đông đoàn viên, người lao động. Mặt khác, phát huy tính chủ động, sáng tạo của công đoàn cơ sở trong xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với đặc điểm tình hình thực tiễn của đơn vị, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả trong hoạt động công đoàn.

“Trước những yếu tố thuận lợi, thời cơ tích cực đan xen với khó khăn, thách thức nên trong năm 2023, chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, thực sự là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc; giữ vai trò cầu nối, củng cố mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, người lao động theo tinh thần Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, ông Bảy nhấn mạnh.

Thực hiện đạt 10/10 chỉ tiêu do Tổng Liên đoàn giao

 

Trong năm 2022, LĐLĐ tỉnh thực hiện đạt 10/10 chỉ tiêu do Tổng Liên đoàn giao; đồng thời, chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc thực hiện đạt 23/23 chỉ tiêu do LĐLĐ tỉnh đề ra. Qua đó, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Hậu Giang đề ra. Hiện LĐLĐ tỉnh hoàn thành hồ sơ đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất với thành tích hoàn thành xuất sắc trong công tác từ năm 2017 đến năm 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

NGUYỄN GIA

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>