Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về đại hội công đoàn

15/11/2022 | 10:02 GMT+7

(HG) - Theo hướng dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh, bắt đầu từ quý IV năm nay đến thời điểm hoàn thành Đại hội XI Công đoàn Hậu Giang ngày 31-10-2023, các cấp công đoàn trong tỉnh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn Hậu Giang và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

Trong đó, tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa đại hội công đoàn; kết quả triển khai nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, cùng những kết quả nổi bật góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Hậu Giang và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023. Việc tổ chức lấy ý kiến và các ý kiến đóng góp của cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động vào các dự thảo văn kiện trình đại hội công đoàn các cấp. Công tác chuẩn bị, những kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức đại hội điểm; hoạt động và kết quả đại hội công đoàn các cấp.

Về các phong trào thi đua của đoàn viên, người lao động chào mừng đại hội; việc tổng kết, khen thưởng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”; những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích trong lao động, sản xuất, công tác công đoàn và việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”; các công trình, sản phẩm, hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng đại hội công đoàn các cấp…

Trên tinh thần đó, Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu công tác tuyên truyền cần triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động trên các phương tiện thông tin đại chúng; Cổng thông tin điện tử Công đoàn Hậu Giang, trang thông tin điện tử của công đoàn các cấp; mạng xã hội; tuyên truyền miệng, cổ động trực quan...; đồng thời, hoạt động tuyên truyền cần bảo đảm chất lượng, thiết thực, tránh lãng phí, phô trương, hình thức; đấu tranh kịp thời, hiệu quả các thông tin sai trái, thù địch về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Thông qua các hình thức tuyên truyền sâu rộng nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong tổ chức công đoàn, cán bộ, đoàn viên, người lao động cũng như tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người sử dụng lao động và toàn xã hội để tổ chức thành công đại hội. Mặt khác, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội công đoàn các cấp, Đại hội XI Công đoàn Hậu Giang và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, ngày hội của cán bộ, đoàn viên, người lao động và của tổ chức công đoàn.

GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>