Đẩy mạnh thi đua thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển

20/06/2024 | 04:57 GMT+7

Thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Châu Thành A luôn được đẩy mạnh, phát động rộng khắp trong mọi tầng lớp cán bộ và Nhân dân. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Các cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023 được tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện.

Nhận thức được việc thi đua làm theo lời Bác dạy là hành động có ý nghĩa thiết thực, nên ông Lê Trường Sơn, ở ấp Trường Thuận, xã Trường Long Tây, đã không ngừng tìm tòi, học hỏi nhiều kinh nghiệm trong sản xuất, để mang lại “Lợi nhuận tăng”, từng bước đưa kinh tế gia đình phát triển. Vì vậy, gia đình ông mạnh dạn thực hiện mô hình nuôi lươn thương phẩm trong bể bê tông, với quy mô 10.000 con lươn giống, tổng mức đầu tư 170 triệu đồng.

Bản thân ông cũng tích cực nghiên cứu kỹ thuật nuôi từ những người đi trước, nên cứ khoảng 10 tháng nuôi là có thể thu hoạch, với năng suất khá cao. Sau khi trừ tất cả chi phí, ông còn lãi bình quân hơn 150 triệu đồng, góp phần nâng cao đời sống kinh tế gia đình. “Nhờ chịu khó học hỏi và sự cần cù của bản thân mà tôi đạt được kết quả phấn khởi, đưa kinh tế từ khó khăn lên khá giả và giúp nhân rộng mô hình này cho nhiều hộ dân địa phương cùng tham gia”, ông Sơn chia sẻ.

Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thị trấn Rạch Gòi được triển khai rộng khắp ở các lĩnh vực và mọi tầng lớp nhân dân. Qua đó, góp phần cho địa phương thực hiện hoàn thành các tiêu chí đô thị văn minh. Nhất là, trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023 của thị trấn tiếp tục chuyển biến rõ nét, với việc đơn vị được xếp hạng nhất cụm thi đua các xã, thị trấn trong huyện; đồng thời, vinh dự nhận được Cờ thi đua của UBND tỉnh và của Chính phủ.

Ông Phạm Vũ Hùng, Chủ tịch UBND thị trấn cho biết, năm 2023, đơn vị có 13/19 phong trào thi đua được huyện xếp hạng nhất, nhì, ba và 12 ngành, Mặt trận, đoàn thể được xếp hạng nhất, nhì, ba. Đây là nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn Rạch Gòi. Trong đó, phải kể đến thi đua thực hiện công tác thu và nộp thuế, phí, lệ phí. Bởi ngoài sự quyết tâm, đơn vị còn tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động người dân làm tốt công tác này, vượt 131,31% chỉ tiêu huyện giao.

Thông tin từ UBND huyện, trong năm 2023, trên cơ sở các phong trào thi đua yêu nước do tỉnh phát động, Huyện ủy và UBND huyện nghiêm túc lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cũng như đạt chất lượng, số lượng và hoàn thành trước thời gian quy định. Nhờ vậy, trong 4/7 phong trào thi đua do tỉnh phát động, huyện đạt 3 hạng nhất, 1 hạng nhì; có 33 đơn vị trong huyện được sở, ban, ngành tỉnh đánh giá xếp loại đạt hạng nhất, nhì, ba. 

Đặc biệt, năm 2023, là năm thứ tư liên tục, Châu Thành A đạt hạng nhất Cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Kết quả tích cực này, một phần là nhờ huyện tiếp tục duy trì thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước của các năm trước và phát động thêm các phong trào mới mang tính toàn diện, đột xuất, nước rút. Từ đó, tập hợp được sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị; của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân chung tay thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển đề ra.

Nổi bật, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn thực hiện 2.314 tỉ đồng, đạt 115,70% kế hoạch; tổng thu ngân sách 110,618 tỉ đồng, đạt 105% kế hoạch. Số lao động được giải quyết việc làm đạt 115,48% kế hoạch; giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 178,57% kế hoạch... Tình hình quốc phòng - an ninh được giữ vững, ổn định; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân tiếp tục nâng cao; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể ngày càng hoàn thiện và vững mạnh.

Hiện, bộ mặt nông thôn trên địa bàn được đổi mới, điều kiện sinh hoạt, vui chơi, giải trí của Nhân dân cũng được cải thiện đáng kể; các chuẩn mực về đạo đức, lối sống phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc được phát huy và giữ vững; các chính sách về tôn giáo, dân tộc được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số được triển khai thực hiện có hiệu quả, nhờ đó thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài huyện mạnh dạn đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Theo ông Huỳnh Vương Quan, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, trên cơ sở phát huy kết quả đạt được, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh và phát động thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, ở mọi người, mọi ngành và ở cơ sở, nhằm tạo sự chuyển biến mới trong công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần các chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh mà huyện đề ra trong năm nay.

Để góp phần nâng cao hiệu quả, huyện đưa tỷ lệ khen thưởng Nhân dân cụ thể vào kế hoạch phát động, tạo động lực tích cực trong thi đua. Đây là điểm mới trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước năm 2023 của huyện. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, Chủ tịch UBND huyện ký ban hành 125 quyết định khen thưởng 1.013 tập thể và 4.030 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc, trong đó 318 tập thể nhỏ và 681 cá nhân là Nhân dân, kèm theo tiền thưởng hơn 4,65 tỉ đồng.

 

Bài, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>