Cụm thi đua các huyện, thị, thành đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh

29/02/2024 | 05:36 GMT+7

Trên tinh thần “Đổi mới, đột phá, quyết tâm và khát vọng”, năm qua, phong trào thi đua yêu nước của Cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tiếp tục được triển khai, thực hiện bài bản, có nội dung, tiêu chí rõ ràng, cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của địa phương. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh chung của tỉnh. 

Ông Đồng Văn Thanh (bìa trái), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh và lãnh đạo Sở Nội vụ trao hoa, cờ cho đại diện các đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố năm 2023, 2024, tại Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Đáng ghi nhận là các đơn vị trong cụm đã tích cực hưởng ứng và nghiêm túc triển khai, thực hiện có hiệu quả 6 phong trào thi đua theo chuyên đề và 1 phong chào thi đua đột xuất do UBND tỉnh phát động. Trong thi đua thực hiện nhiệm vụ thường xuyên cũng được các huyện, thị xã, thành phố đồng tình hưởng ứng, hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính.

Cùng với đó, công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử được đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ đối với người dân, doanh nghiệp; mức sống người dân ngày càng nâng cao, đời sống vui tươi, phấn khởi. Với sự quyết tâm nỗ lực, phấn đấu của các đơn vị đạt được kết quả cao trong thi đua hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm qua.

Nổi bật, tổng giá trị sản xuất của các đơn vị thực hiện đạt hơn 64.304 tỉ đồng, vượt 5,03% kế hoạch; tổng thu ngân sách địa phương thực hiện được hơn 576.449 tỉ đồng, đạt 100,24% kế hoạch, góp phần vào nguồn thu ngân sách của tỉnh tăng hơn 1.000 tỉ đồng so năm 2022; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn theo giá hiện hành 22.700 tỉ đồng, tăng 12,09% so với cùng kỳ, vượt 1,75% kế hoạch. Ngoài ra, các đơn vị còn giải quyết việc làm đạt 117,39% kế hoạch...

Trong đó, tổng giá trị sản xuất năm qua của thị xã Long Mỹ vượt 34,6% kế hoạch, thành phố Ngã Bảy vượt 13,4% kế hoạch; tổng thu ngân sách địa phương của một số huyện đạt cao, như huyện Long Mỹ vượt 98,6% và Phụng Hiệp vượt 14,9%. Chưa kể, dẫn đầu trong công tác giải ngân, có thành phố Ngã Bảy vượt 27,3% và huyện Long Mỹ vượt 16,3%. Riêng trong giải quyết việc làm, thành phố Vị Thanh vượt 48% kế hoạch và huyện Long Mỹ vượt 22,9% kế hoạch.

Ông Nguyễn Vũ Trường, Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ, cho rằng trong năm qua, huyện hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Nổi bật công tác thu thuế đạt cao so kế hoạch. Đó là nhờ tận dụng khai thác tốt các nguồn thu, nhất là thu thuế từ tiền sử dụng đất. Đồng thời, chú trọng tuyên truyền, vận động tạo điều kiện tốt nhất cho người nộp thuế. Mặt khác, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, quan tâm cải cách thủ tục hành chính, góp phần tạo niềm tin, giúp người dân, doanh nghiệp an tâm đầu tư, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.

Đáng ghi nhận là các phong trào thi đua được các huyện, thị xã, thành phố tổ chức, triển khai sâu rộng từ huyện đến cơ sở, với nội dung đa dạng, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa phương. Với sự chung tay đồng lòng của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và Nhân dân, các phong trào thi đua đã được hưởng ứng tích cực. Qua đó, xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, tiêu biểu, nhiều mô hình, gương điển hình tiên tiến.

Cụ thể, thành phố Vị Thanh nổi bật với phong trào thi đua dân vận khéo “Chính quyền điện tử theo hướng thân thiện” và mô hình “Hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính theo hướng hiện đại”, “Máy trả hồ sơ tự động 24/7”; thành phố Ngã Bảy với nhiều mô hình tiêu biểu trong phong trào học tập và làm theo gương Bác; thị xã Long Mỹ đẩy nhanh công tác cải cách hành chính bằng nhiều mô hình mới, cũng như lĩnh vực giáo dục và đào tạo phát hiện nhiều gương điển hình tiêu biểu.

Huyện Long Mỹ đi đầu trong các mô hình về phát triển lĩnh vực nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân; Châu Thành gắn kết các phong trào với nhiều mô hình xây dựng, thúc đẩy giao thông nông thôn, tạo cảnh quan đô thị; Châu Thành A là đơn vị tiêu biểu nhiều năm liền đạt hạng nhất trong phong trào thi đua Chiến dịch giao thông - thủy lợi và bảo vệ môi trường nông thôn; Phụng Hiệp nổi bật với nhiều mô hình “chung tay” trong xây dựng nhiều công trình giao thông, an sinh xã hội.

Riêng huyện Vị Thủy thể hiện thế mạnh nhiều mô hình gắn với sự phát triển đoàn thể các cấp của huyện. Chưa kể, các đơn vị trong cụm cũng luôn có sự đổi mới nội dung, hình thức thi đua, nâng cao chất lượng xét và đề nghị khen thưởng; không phô trương hình thức, bệnh thành tích trong thi đua, khen thưởng, bảo đảm khen đúng người, đúng thành tích, kịp thời. Từ đó, góp phần đưa công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương.

Trong khi đó, việc khen thưởng cho các trường hợp là nông dân, học sinh, công nhân và người trực tiếp lao động, sản xuất được các cấp ủy, chính quyền huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Nhờ vậy, tỷ lệ khen thưởng trong Nhân dân, người trực tiếp lao động, sản xuất ngày càng tăng lên. Đây chính là động lực, là điều kiện kích thích phong trào thi đua trong lao động, sản xuất của cụm ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn.

Kết quả năm 2023, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã khen thưởng cho gần 5.100 tập thể, 22.569 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, thành phố Vị Thanh 737 tập thể, 4.235 cá nhân; Ngã Bảy là 331 tập thể, 1.087 cá nhân; thị xã Long Mỹ là 792 tập thể, 2.612 cá nhân; huyện Long Mỹ 538 tập thể, 2.774 cá nhân; Châu Thành 427 tập thể, 2.126 cá nhân; Châu Thành A 1.013 tập thể, 4.030 cá nhân; Phụng Hiệp 659 tập thể, 3.368 cá nhân.

Ông Nguyễn Công Duy, Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy, cho biết trong năm qua, địa phương có nhiều bước chuyển khá tích cực trong phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt trong công tác thi đua, khen thưởng của huyện, có nhiều đổi mới, tập trung nhiều cho khen thưởng đột xuất, gắn với những thành tích tiêu biểu, góp phần tạo động lực thi đua. Cụ thể năm qua, đã khen thưởng hơn 600 tập thể, hơn 2.300 cá nhân, góp phần phát huy hiệu quả phong trào thi đua yêu nước của huyện nói chung.

Từ kết quả tích cực trong thực hiện giao ước thi đua yêu nước năm 2023 của Cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, đánh giá cao và ghi nhận sự quan tâm lãnh, chỉ đạo tốt công tác thi đua, khen thưởng của cụm đã góp phần đồng hành cùng với tỉnh hoàn thành nhiệm vụ phát triển chung của tỉnh nhà trong năm qua.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tiếp tục “Phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững”, đảm bảo nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, yêu cầu đặt ra là phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng phải phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị.

Trên tinh thần đó, cần tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua do Trung ương và UBND tỉnh phát động. Trong tổ chức thực hiện, phải bám sát vào sự lãnh đạo của Đảng và tình hình thực tiễn, chủ động xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua phù hợp với địa phương, đảm bảo khả thi, thiết thực, hiệu quả, tránh bệnh hình thức và thi đua, khen thưởng phải xuất phát từ Nhân dân, mọi cơ chế chính sách đều hướng tới Nhân dân và vì lợi ích của Nhân dân, đất nước.

Ông Đồng Văn Thanh lưu ý, việc thực hiện công tác khen thưởng đảm bảo đúng quy định, công khai, minh bạch, tạo hiệu ứng tích cực và có sức lan tỏa, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện. Cùng với đó, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, có những hành động cao đẹp được xã hội tôn vinh, trân trọng, ngưỡng mộ, cũng như quan tâm khen thưởng cho những công nhân, nông dân và người lao động trực tiếp sản xuất...

Làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác

 

Thay mặt lãnh đạo các địa phương, ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, đại diện đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố năm 2024, cam kết sẽ tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi đơn vị, mỗi cá nhân, tạo thành cao trào hành động cách mạng.

Qua đó, góp phần thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024 đề ra. Ngoài ra, đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả trong công tác khen thưởng, đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương; quan tâm đến các tập thể, cá nhân, người lao động trực tiếp và chủ động phát hiện điển hình tiên tiến, nhân tố mới thông qua các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ, để có các hình thức khen thưởng phù hợp, kịp thời...

 

Bài, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>