Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, đạt nhiều kết quả

12/08/2022 | 08:04 GMT+7

Đầu năm đến nay, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo các cấp ủy đảng trong Khối thực hiện công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực.

Nổi bật là Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc còn quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai kịp thời các văn bản của Đảng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Khối.

Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh phát động cho đảng viên, học viên thực hiện mô hình “Hoa thơm lấn cỏ dại”.

Quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối còn kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo, Nhóm cộng tác viên về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, luôn tích cực tham gia phản bác, bóc, gỡ các tin, bài, hình ảnh xấu độc của các thế lực thù địch, phản động trên không gian mạng.

Nói về kết quả triển khai, vận dụng các văn bản của Đảng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở đơn vị mình, bà Nguyễn Thị Tuyết Loan, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, Đảng ủy tổ chức 2 cuộc triển khai các văn bản của Đảng bằng hình thức tập trung trong 100% đảng viên; 16 cuộc triển khai tại các chi bộ; 5 cuộc sinh hoạt chuyên đề.

Trường còn tổ chức Hội thi “Tìm hiểu chương trình hành động của Tỉnh ủy” cấp trường có 160 bài dự thi; tổ chức cuộc thi viết chính luận “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” có 65 bài dự thi, đã chọn được 18 bài gửi thi cấp tỉnh và 10 bài gửi dự thi với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.       

Cũng theo bà Nguyễn Thị Tuyết Loan, nhận thức rõ tầm quan trọng của việc “học phải đi đôi với hành” nên Đảng ủy cho chủ trương Ban Giám hiệu phối hợp cùng Công đoàn trường xây dựng kế hoạch, tổ chức nhiều mô hình hướng dẫn học viên tham gia nghiên cứu, hoạt động thực tiễn. Trong đó, có 2 mô hình đang mang lại hiệu quả cao là “Hoa thơm lấn cỏ dại” và “Lý luận gắn thực tiễn - sinh kế bền vững”.

Thực hiện mô hình “Hoa thơm lấn cỏ dại”, toàn Đảng bộ trường tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức theo phương pháp nêu gương, vận động, hướng dẫn nhân rộng việc làm tốt, sáng tạo, vượt khó. Hàng tuần, tổ chức cho viên chức, học viên “trồng hoa lấn cỏ” xung quanh khuôn viên trường, nêu gương trong sinh hoạt dưới cờ hàng tháng…

Đối với mô hình “Lý luận gắn thực tiễn - sinh kế bền vững”, mỗi lớp học tại trường đăng ký ít nhất 1 mô hình tạo sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trường cùng các đơn vị phối hợp như Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, VNPT Hậu Giang, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh cùng các đơn vị khác cất nhà đại đoàn kết và hỗ trợ điều kiện sinh kế giúp hộ thoát nghèo bền vững. Qua 6 tháng đầu năm, mô hình cất được 6 căn nhà, tạo sinh kế cho 6 hộ với nguồn kinh phí gần 500 triệu đồng.

“Ý nghĩa của mô hình “Lý luận gắn thực tiễn - sinh kế bền vững” còn là việc trực tiếp hướng dẫn cho học viên dùng thực tiễn để nâng tầm lý luận, bản lĩnh hơn trong cuộc đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch rằng: Lý luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh đang xa rời thực tiễn của yêu cầu phát triển. Mô hình còn tạo sự gắn kết giữa học viên, giảng viên với địa phương nơi trường chọn nghiên cứu thực tiễn”, bà Nguyễn Thị Tuyết Loan cho biết thêm.

Theo ông Tống Hoàng Khôi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng được Đảng ủy Khối và cấp ủy các chi bộ, đảng bộ thường xuyên quan tâm thực hiện; đồng thời, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 và Tổ cộng tác viên, dư luận xã hội ở cơ sở đúng theo quy chế và tích cực tham gia đấu tranh, bóc gỡ, phản bác thông tin xấu, độc trên mạng xã hội. Trong khi đó, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đảng bộ được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, ngày càng chặt chẽ.

“Các cấp ủy và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối đã phối hợp tốt với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ theo từng lĩnh vực chuyên môn”, ông Tống Hoàng Khôi đánh giá.

Cần chỉ đạo tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra đảng viên theo chỉ tiêu số 02 Nghị quyết năm 2022 của Tỉnh ủy và chỉ tiêu 3.6 Chương trình số 16 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 “Chi bộ có chi ủy thực hiện ít nhất 2 cuộc kiểm tra, chi bộ không có chi ủy thực hiện ít nhất 1 cuộc kiểm tra” cũng được cấp ủy các cấp chỉ đạo thực hiện tốt. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên.

Ông Trương Quốc Hải, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, thông tin, tính đến cuối tháng 6, có 229/321 chi bộ thực hiện hoàn thành công tác kiểm tra đảng viên theo chỉ tiêu số 02 của Tỉnh ủy, đạt 71,33% kế hoạch. Thông qua kiểm tra đã giúp cho đảng viên nhìn nhận được những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại để có biện pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời, hạn chế số lượng đảng viên vi phạm bị kỷ luật.

Chi bộ Tỉnh đoàn đã thực hiện hoàn thành 2 cuộc kiểm tra đảng viên. Nội dung kiểm tra là việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và việc thực hiện Chỉ thị 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong; xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; công khai, dân chủ.

Anh Trương Minh Hoàng, Phó Bí thư Chi bộ Tỉnh đoàn, cho rằng, xác định công tác kiểm tra đảng viên theo chỉ tiêu của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối sẽ góp phần xây dựng, rèn luyện, uốn nắn, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên. Vậy nên chi bộ đã thực hiện chủ động, chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo thời gian mà Đảng ủy Khối quy định.

“Các bước thực hiện đảm bảo đúng theo quy trình, đúng với mục tiêu, tinh thần kiểm tra trong Đảng. Không riêng 2 đảng viên được kiểm tra, chúng tôi cũng thường xuyên nhắc nhở các đảng viên còn lại trong chi bộ phải không ngừng trau dồi tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chuyên môn nghiệp vụ để ngày càng thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao”, anh Trương Minh Hoàng chia sẻ.

Cho rằng nhiệm vụ những tháng cuối năm còn nặng nề, ông Tống Hoàng Khôi yêu cầu các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối cần nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, cần tăng cường công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng, định hướng tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, những thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của đất nước, của tỉnh.

Mặt khác, tiếp tục triển khai thực hiện tiêm vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh. Cấp ủy, chính quyền, tổ chức, cơ quan, đơn vị và tổ chức chính trị, đoàn thể các cấp cần chú trọng triển khai có hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; hoàn thành công tác xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Cần quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề. Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cũng lưu ý, cấp ủy đảng các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025.

Trên tinh thần đó, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; bảo đảm đại hội diễn ra an toàn, tiết kiệm, không phô trương, hình thức.

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>