Chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng

28/07/2021 | 09:33 GMT+7

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, từ sự quán triệt nghiêm túc, thực hiện bài bản và chất lượng đã giúp các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ huyện Châu Thành giữ vững hơn kỷ cương, kỷ luật của Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Huyện ủy Châu Thành tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII (ảnh chụp ngày 10-6-2021).

Ông Trần Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, cho biết, trong thực hiện, hầu hết đảng viên ở các chi, đảng bộ đã nghiêm túc xây dựng bản cam kết thực hiện nghị quyết về rèn luyện, phấn đấu giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên”.

Theo Huyện ủy Châu Thành, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đều tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý. Trong đó, luôn nhấn mạnh phải gắn nội dung việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, nhất là “tự soi, tự liên hệ” với 27 biểu hiện và 82 nhận diện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã được chỉ ra trong nghị quyết, quy định của Trung ương để kiểm điểm tự phê bình và phê bình.

Giai đoạn 2016-2020, Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, gợi ý kiểm điểm đối với 15 tập thể và 40 cá nhân. Nội dung gợi ý kiểm điểm tập trung làm rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và cá nhân từng cấp ủy viên trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền,…

Ông Tiêu Văn Bảy, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, cho hay: Qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), đa số cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã xây dựng kế hoạch, nội dung tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy định, Điều lệ Đảng.

Còn theo Bí thư Đảng ủy thị trấn Ngã Sáu Lê Trường Lâm, việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trên địa bàn thị trấn diễn ra nghiêm túc, có chất lượng. “Đảng ủy thị trấn cũng chỉ đạo cho chi ủy các chi bộ trực thuộc phải thường xuyên nhắc nhở đảng viên không ngừng học tập, nghiên cứu nghị quyết, từ đó nắm chắc, hiểu rõ và áp dụng có hiệu quả vào thực tế”, ông Lâm cho biết.

Theo đánh giá, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên được nhận diện rõ và từng bước khắc phục; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên; cán bộ, đảng viên luôn tích cực thực hiện và có nhiều góp ý quan trọng trong thực hiện nghị quyết.

Huyện ủy Châu Thành cũng nhìn nhận vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình ở một số cấp ủy, chi bộ có lúc hiệu quả chưa cao; công tác phát hiện, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt chưa thường xuyên, kịp thời. Việc phê phán, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, các hiện tượng tiêu cực, lãng phí, việc làm sai trái còn hạn chế...

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Châu Thành, nhấn mạnh, để việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với học tập, làm theo gương Bác ngày càng đi vào chiều sâu, đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó từng người đứng đầu cấp ủy, đảng viên có chức vụ phải thật sự tiên phong, nghiêm túc thực hiện. Việc xử lý kỷ luật cán bộ là điều không ai mong muốn nhưng đã vi phạm thì phải xử lý nghiêm túc, không bao che, dung dưỡng. Đồng thời, để việc xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh thì cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn phải quan tâm nhiều hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và làm theo gương Bác một cách thiết thực… Đó là nền tảng để Đảng bộ huyện đạt được những thành quả tích cực, toàn diện hơn.

5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), huyện Châu Thành có trên 90% tổ chức đảng trực thuộc Huyện ủy được xếp loại từ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; có 80% đảng viên được xếp loại từ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”... Qua công tác kiểm tra, giám sát từ năm 2016 đến nay, Đảng bộ có 78 đảng viên, 4 tổ chức đảng bị kỷ luật do vi phạm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

 

Bài, ảnh: Đ.BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>