Chính quyền cần đổi mới lề lối làm việc, kỷ luật, kỷ cương công vụ

13/07/2023 | 08:51 GMT+7

Đây là yêu cầu của ông Nghiêm Xuân Thành (ảnh), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X vào sáng ngày 12-7.

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh có nhiều vấn đề quan trọng, tác động đến phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh trong 6 tháng cuối năm. Đặc biệt là HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua một số nghị quyết, chính sách liên quan đến các vấn đề an sinh xã hội, giáo dục - đào tạo, ngân sách, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh... Đây là những vấn đề quan trọng, góp phần tạo ra cơ chế để chính quyền các cấp điều hành thực hiện trong thời gian tới.

Vì vậy, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị HĐND tỉnh cần thảo luận kỹ lưỡng, thấu đáo, chất vấn và trả lời chất vấn thực chất, thiết thực, hiệu quả, với tinh thần trách nhiệm cao trước khi quyết nghị thông qua, bảo đảm nghị quyết sau khi ban hành có tính khả thi cao, đi vào thực tiễn đời sống.

Cũng theo ông Nghiêm Xuân Thành, trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, phức tạp, khó lường. Hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trong nước đối mặt với khó khăn, thách thức gia tăng. Song, dưới sự lãnh đạo tập trung của Trung ương, chỉ đạo điều hành quyết liệt, sâu sát của Chính phủ; sự tham gia, vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị trong tỉnh, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, Hậu Giang đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trong thành quả chung đó, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận rất cao sự đóng góp quan trọng của HĐND các cấp đã chủ động bám sát các chủ trương, nghị quyết, định hướng của Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp, tăng cường đổi mới hoạt động, sáng tạo, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm, quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng, đóng góp quan trọng vào kết quả của tỉnh trong những tháng đầu năm.

Ông Nghiêm Xuân Thành cho rằng, những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm là rất cơ bản, có ý nghĩa quan trọng, tạo niềm tin và là tiền đề quan trọng cho việc hoàn thành thắng lợi, toàn diện phát triển kinh tế - xã hội cả năm 2023.

Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy cũng nhận định, Hậu Giang còn đối mặt không ít khó khăn, thách thức như tiến độ và hiệu quả triển khai một số nghị quyết về phát triển kinh tế còn khiêm tốn. Kinh tế của tỉnh dù tăng trưởng ấn tượng nhưng vẫn còn nhiều yếu tố chưa bền vững, các dự án mới triển khai chậm. Năng lực, tinh thần trách nhiệm một bộ phận không nhỏ cán bộ chưa đạt yêu cầu. Điểm nghẽn lớn nhất về chất lượng nguồn nhân lực và hạ tầng chiến lược cần kiên quyết, kiên trì tháo gỡ.

Từ những thách thức trên, tại kỳ họp HĐND tỉnh lần này, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các vị đại biểu HĐND thảo luận dân chủ, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được, bài học kinh nghiệm rút ra. Đồng thời đi sâu phân tích, đánh giá những mặt còn hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân, trên cơ sở đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ triển khai hiệu quả trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị bộ máy chính quyền các cấp trong tỉnh cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Đó là, triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chú trọng thu hút, tiếp cận nhà đầu tư khu công nghiệp và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có năng lực.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo chiều sâu, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng tỷ trọng các ngành chế biến, chế tạo, ngành công nghiệp công nghệ cao. Triển khai đồng bộ các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý thu, chi ngân sách nhà nước; rà soát các nguồn thu còn dư địa, còn tiềm năng để khai thác tăng thu; tăng cường hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Về xây dựng chính quyền, cần đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, kỷ luật, kỷ cương công vụ và trách nhiệm trong công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị theo phương châm “đúng vai, thuộc bài”; tập trung triển khai các nội dung các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch, đề án đã ban hành. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng và cải thiện vị trí xếp hạng các chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu, HĐND các cấp cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, cải tiến tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh theo hướng: Thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung, dự thảo tài liệu, nghị quyết của kỳ họp; hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của HĐND trong giai đoạn mới. Tập trung vào các hoạt động xây dựng cơ chế, chính sách địa phương, các hoạt động thẩm tra, giám sát, nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đúng định hướng, có hiệu quả các nghị quyết của tỉnh, nghị quyết của HĐND; chủ động hơn nữa trong phối hợp các cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao chất lượng kỳ họp Hội đồng nhân dân và các phiên chất vấn, trả lời chất vấn, các buổi thảo luận tổ, tiếp xúc cử tri.

Từ đó, tiếp tục phát huy thực chất quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội; củng cố quốc phòng - an ninh trong giai đoạn phát triển mới.

B.B lược ghi

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>