Các bài dự thi cần đề xuất cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện cải cách hành chính

18/08/2022 | 11:15 GMT+7

(HG) - Ban tổ chức cuộc thi “Đề xuất mô hình, sáng kiến, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang” năm 2022 vừa tổ chức cuộc họp triển khai các văn bản có liên quan đến cuộc thi. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Quang cảnh cuộc họp.

Tại đây, đại diện ban tổ chức đã triển khai nội dung kế hoạch và thể lệ tổ chức cuộc thi. Theo đó, mô hình, sáng kiến, giải pháp tham gia cuộc thi tập trung vào 6 nội dung công tác CCHC gồm: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Các mô hình, sáng kiến, giải pháp phải góp phần thực hiện đột phá các nội dung, nhiệm vụ CCHC theo Kế hoạch tổng thể CCHC nhà nước tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2030; Chương trình CCHC và xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Hậu Giang năm 2022; đồng thời có giá trị ứng dụng thực tiễn cao để hoàn thiện, triển khai nhân rộng trong toàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bài dự thi phải có tính mới, thiết thực, thể hiện sự sáng tạo, tìm tòi, nghiên cứu, đề xuất cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện CCHC của tập thể, cá nhân công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan ngành dọc, tổ chức chính trị, xã hội; tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Các bài dự thi có thể nhân rộng triển khai áp dụng trong thực tiễn quản lý, giải quyết công việc, thủ tục hành chính, có khả năng đột phá cho công tác CCHC của tỉnh, cơ quan, đơn vị và không được trùng lắp ý tưởng đối với các mô hình, sáng kiến, giải pháp đã áp dụng trong tỉnh hoặc đã được công khai áp dụng ở các địa phương ngoài tỉnh…

Cuộc thi tổ chức 2 vòng: Vòng 1 - thi viết, nhận bài dự thi từ ngày 16-8 đến hết ngày 15-9-2022, gửi về Sở Nội vụ tỉnh (qua Phòng Cải cách hành chính và Văn thư - Lưu trữ); vòng 2 - Bảo vệ ý tưởng, Ban tổ chức sẽ thông báo các bài dự thi được vào vòng 2, tác giả có bài dự thi được vào vòng 2 có 10 ngày để chuẩn bị cho vòng thi này. Trên cơ sở đó, Ban tổ chức cuộc thi đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai sâu rộng kế hoạch, thể lệ cuộc thi trong tập thể, cá nhân công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, nhằm phát huy tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể trong thực hiện công tác CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành; lựa chọn những mô hình, sáng kiến, giải pháp CCHC có giá trị ứng dụng thực tiễn cao để hoàn thiện, triển khai nhân rộng trong toàn tỉnh.

Tin, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>