Bế giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa III

07/10/2022 | 13:43 GMT+7
(HGO) - Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng đảng viên mới khóa III-2022. Đến dự có ông Trương Quốc Hải, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, cùng trưởng các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy Khối.

Ông Trương Quốc Hải (đứng giữa), Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, trao giấy chứng nhận cho các học viên.
Tham gia lớp học có 35 học viên là đảng viên dự bị ở các chi bộ, đảng bộ cơ sở thuộc Đảng ủy Khối, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam. Lớp học được diễn ra trong 7 ngày,  các học viên được học tập và nghiên cứu 10 chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ông Trương Quốc Hải, Phó Bí thư Đảng ủy Khối chúc mừng các học viên đã hoàn thành chương trình lớp học và biểu dương tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của các báo cáo viên. Mong rằng sau lớp học này, các học viên tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng Đảng; tiên phong, gương mẫu trong các hoạt động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Kết thúc lớp học các học viên viết bài thu hoạch, kết quả tất cả 35 học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp học bồi dưỡng đảng viên mới. Đây là lớp bồi dưỡng thứ 3 trong năm nay của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Tin, ảnh: LÊ CHUẨN
Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>