Bế giảng 2 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

27/10/2021 | 15:10 GMT+7

 (HGO) - Sau 7 ngày (từ ngày 20 đến ngày 27-10), các đảng viên đã được nghiên cứu các chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn: Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh-nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế-xã hội của Đảng; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông Trương Quốc Hải (bìa trái), Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trao giấy chứng nhận cho các học viên.

Ông Trương Quốc Hải, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, bày tỏ mong muốn sau khóa học, các đảng viên cần vận dụng linh hoạt, sáng tạo những kiến thức đã tiếp thu để áp dụng vào thực tiễn tại cơ quan, đơn vị; chủ động tự học, trau dồi kiến thức nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống; luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân để tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng; tiên phong, gương mẫu trong các hoạt động; cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình, xếp loại giỏi 37 học viên, khá 36 học viên.

Tin, ảnh: LÊ CHUẨN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>