HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
152,290,292 lượt truy cập
  • Chi bộ nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển chung
  • 08:10, 13/09/2022
  • Công tác tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 đang được chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trên địa bàn tỉnh thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đúng quy định. Nhìn lại nhiệm kỳ 2020-2022 sẽ thấy chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã nỗ lực thực hiện tốt chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung.
  • Quyết tâm tổ chức tốt đại hội chi bộ
  • 18:34, 05/09/2022
  • Chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm đang được các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện Vị Thủy tập trung thực hiện.