HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
153,475,196 lượt truy cập
 • Thực hiện tốt nhiều chỉ tiêu nghị quyết
 • Nhờ lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm của cấp ủy, chính quyền các cấp; cùng sự đoàn kết, quyết tâm của phòng, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể và đồng thuận của Nhân dân nên 6 tháng đầu năm, nhiều chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố Ngã Bảy đạt kết quả cao.
 • Phát huy vai trò của cựu chiến binh thời đại mới
 • 18:36, 23/06/2022
 • Đến thời điểm này, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Vị Thủy đã thực hiện thắng lợi 8/8 chỉ tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2017-2022. 5 năm qua, cán bộ, hội viên CCB huyện luôn gương mẫu, tích cực giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội...
 • Đồng hành cùng sự phát triển của thị xã
 • 18:33, 23/06/2022
 • Đồng hành cùng sự phát triển của thị xã Long Mỹ thời gian qua, các cơ quan báo chí, truyền thông đã kịp thời tuyên truyền, phản ánh những kết quả nổi bật cũng như hạn chế còn tồn tại trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền trên địa bàn thị xã.
 • Nhiệm kỳ với nhiều thành tựu
 • 08:52, 22/06/2022
 • Năm năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) thị xã Long Mỹ luôn giữ vững, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ, thực hiện hoàn thành tốt 8/8 chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra.
 • Nâng chất, tạo dấu ấn tuyên truyền
 • 07:08, 20/06/2022
 • Công tác tuyên truyền được huyện Phụng Hiệp quan tâm, chỉ đạo đơn vị đảm trách thực hiện kịp thời, sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm.