Thi sáng kiến, giải pháp trong cải cách hành chính và chuyển đổi số

10/08/2022 | 08:52 GMT+7

Trao đổi với phóng viên về việc sẽ tổ chức cuộc thi “Đề xuất mô hình, sáng kiến, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh”, ông Nguyễn Minh Trí (ảnh), Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, cho biết:

- Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC; các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác này. Phát huy tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể trong thực hiện công tác CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành; phấn đấu cải thiện điểm số, thứ hạng các chỉ số: PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI, ICT… Từ đó, lựa chọn những mô hình, sáng kiến, giải pháp CCHC có giá trị ứng dụng thực tiễn cao để hoàn thiện, triển khai nhân rộng trong toàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương tạo nên sự đột phá trong công tác CCHC; hướng tới xây dựng nền hành chính tỉnh trong sạch, vững mạnh, thông suốt, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Với ý nghĩa đó, cuộc thi được phát động rộng rãi đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đảm bảo 100% các cơ quan, đơn vị quan tâm tham gia theo hình thức tập thể hoặc cá nhân. Tập thể, cá nhân công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan ngành dọc, tổ chức chính trị, xã hội; người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đều có thể tham gia cuộc thi. Cuộc thi được tổ chức với tinh thần nghiêm túc, hiệu quả, đánh giá bình xét giải thưởng đảm bảo tính công bằng và khách quan.

Xin ông cho biết những nội dung mà các tập thể, cá nhân dự thi cần chú ý thể hiện trong bài dự thi ?

- Mô hình, sáng kiến, giải pháp dự thi tập trung vào 6 nội dung công tác CCHC gồm: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Các mô hình, sáng kiến, giải pháp phải góp phần thực hiện đột phá các nội dung, nhiệm vụ CCHC theo Kế hoạch tổng thể CCHC nhà nước tỉnh giai đoạn 2021-2030; Chương trình CCHC và xây dựng chính quyền điện tử tỉnh giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh năm 2022; đồng thời có giá trị ứng dụng thực tiễn cao để hoàn thiện, triển khai nhân rộng trong toàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Việc tổ chức cuộc thi nhằm phát huy tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể trong thực hiện công tác CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành. Để đạt được yêu cầu này thì bài dự thi cần đảm bảo các yếu tố nào, thưa ông ?

- Bài dự thi phải có tính mới, thiết thực, thể hiện sự sáng tạo, tìm tòi, nghiên cứu, đề xuất cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện CCHC của tập thể, cá nhân công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan ngành dọc, tổ chức chính trị, xã hội; tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các bài dự thi có thể triển khai áp dụng trong thực tiễn quản lý, giải quyết công việc, thủ tục hành chính, có khả năng đột phá cho công tác CCHC của tỉnh, cơ quan, đơn vị và không được trùng lắp ý tưởng đối với các mô hình, sáng kiến, giải pháp đã áp dụng trong tỉnh hoặc đã được công khai áp dụng ở các địa phương ngoài tỉnh.

Các bài dự thi cần tìm ra giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thu hút doanh nghiệp, nguồn vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh; có khả năng mang lại lợi ích thiết thực, nâng cao hiệu quả trong công tác CCHC của tỉnh và của cơ quan, đơn vị.

Chúng tôi cũng xin lưu ý là nội dung dự thi chưa từng công bố tại các tạp chí, sách báo trong và ngoài nước, các cuộc thi khác hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cuộc thi được chia thành 2 vòng: vòng sơ khảo và vòng bảo vệ ý tưởng. Ban tổ chức cuộc thi nhận bài dự thi kể từ ngày 30-6 đến hết ngày 15-8 thông qua Phòng Cải cách hành chính và Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang.

Ban tổ chức sẽ trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các bài dự thi được đánh giá cao. Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang tặng bằng khen cho mô hình, sáng kiến, giải pháp đạt giải nhất, giải nhì và giải ba; Giám đốc Sở Nội vụ tặng giấy khen cho các mô hình, sáng kiến, giải pháp đạt giải khuyến khích.

 

Xin cảm ơn ông !

TRƯỜNG SƠN thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>