HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
153,028,845 lượt truy cập
  • Chuyển đổi số: Cơ hội và thách thức cho sự phát triển
  • 09:06, 06/07/2022
  • Chuyển đổi số đang dần trở thành xu thế tất yếu, mang lại nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức tác động không nhỏ đến các ngành, lĩnh vực, đời sống kinh tế - xã hội... Để hiểu rõ hơn về hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, phóng viên Báo Hậu Giang đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Lã Hoàng Trung (ảnh), Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, xung quanh vấn đề này.
  • Bắt nhịp chuyển đổi số
  • 07:55, 05/07/2022
  • Dù mới khởi động qua một số mô hình đổi mới hình thức buôn bán, quảng bá sản phẩm, chuyển đổi số mở ra cơ hội để người dân thành phố Vị Thanh tiếp cận với các dịch vụ tiến bộ, tiện lợi.