HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
153,028,856 lượt truy cập
  • Cùng vào cuộc chuyển đổi số
  • 07:33, 10/10/2022
  • Xác định đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số là một trong những giải pháp đột phá để phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 và là cơ hội để một tỉnh còn nhiều khó khăn như Hậu Giang dù “đi sau”,
  • MobiFone Hậu Giang tận tâm cùng người dân chuyển đổi số
  • 08:41, 27/09/2022
  • Chuyển đổi số hiện nay là yêu cầu tất yếu để hội nhập. Chuyển đổi số giúp công tác quản lý của chính quyền kịp thời và chặt chẽ hơn, nền kinh tế năng động và người dân có nhiều lợi ích sản xuất, kinh doanh, trao đổi hàng hóa. MobiFone Hậu Giang càng không đứng ngoài cuộc vì mục tiêu trên và đã tổ chức triển khai, phối hợp thực hiện nhiều hoạt động ở tỉnh và đến tận cơ sở, góp phần cùng với tỉnh nhà chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực, đưa Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đi vào đời sống.
  • Huyện Châu Thành A: Thêm chợ 4.0 thanh toán không dùng tiền mặt
  • 09:39, 14/09/2022
  • (HG) - Xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, vừa ra mắt mô hình chợ 4.0 thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ Trường Long Tây. Đây là chợ thứ 3 của huyện, sau chợ Rạch Gòi, chợ Một Ngàn thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.