HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
153,038,935 lượt truy cập
 • Chuyển đổi số ở xã Tân Phú Thạnh
 • 08:58, 13/02/2023
 • Thời gian qua, công tác chuyển đổi số trên địa bàn xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, ghi nhận những chuyển biến tích cực, tác động đến các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội và hoạt động quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương...
 • Kỳ vọng trở thành huyện chuyển đổi số
 • 08:00, 01/02/2023
 • Với những kết quả nổi bật trong chuyển đổi số, Châu Thành A là địa phương cấp huyện duy nhất khu vực phía Nam được chọn phát biểu tại hội nghị tổng kết vừa qua của Bộ Thông tin và Truyền thông. Kỳ vọng trở thành huyện chuyển đổi số là mục tiêu phấn đấu của địa phương này.
 • Ưu tiên chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo
 • 07:48, 01/02/2023
 • Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, xác định giáo dục được ưu tiên thực hiện chuyển đổi số thứ 2 sau lĩnh vực y tế. Vậy ngành giáo dục và đào tạo tỉnh nhà đã có những khởi đầu thế nào trong chuyển đổi số.
 • Cải cách hành chính, chuyển đổi số: Từ sáng kiến đến thực tiễn
 • 08:57, 30/01/2023
 • Không đơn giản là ý tưởng nằm trên giấy, từ những đề xuất, các mô hình, sáng kiến hiệu quả trong cải cách hành chính và chuyển đổi số được triển khai, áp dụng vào thực tiễn từ tỉnh đến cơ sở, đã góp phần đưa công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số của tỉnh đi vào chiều sâu.
 • Chuyển đổi số định hình tương lai
 • 06:06, 25/01/2023
 • Chuyển đổi số đang mở ra cơ hội để một tỉnh còn nhiều khó khăn như Hậu Giang có thể “đuổi kịp”, rút ngắn khoảng cách phát triển so với các tỉnh, thành phố trong khu vực.