HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
151,359,077 lượt truy cập
  • Hiệu quả mô hình chuyển đổi số ở huyện Châu Thành A
  • 07:00, 08/03/2022
  • Kế thừa và khai thác có hiệu quả hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư đồng bộ từ tỉnh đến huyện và từ huyện đến các xã, thị trấn là một trong những ưu tiên quan trọng trong quá trình xây dựng chính quyền điện tử,
  • Chuyển đổi số trong xây dựng xã hội học tập
  • 07:27, 12/01/2022
  • ​​​​​​​Phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đã được cụ thể hóa với nhiều mô hình hay, trong đó chuyển đổi số được xác định là xu thế tất yếu,