Năm 2023, huyện Châu Thành A có 336 hộ thoát nghèo

07/12/2023 | 08:52 GMT+7

(HG) - Đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Châu Thành A giảm 1,25%, tương đương 336 hộ thoát nghèo, đạt 178% kế hoạch. Hiện toàn huyện còn 1,17% hộ nghèo, tương đương 312 hộ. Riêng hộ cận nghèo giảm 0,16%, tương đương 46 hộ.

Để đạt kết quả trên, thời gian qua, huyện Châu Thành A triển khai thực hiện hiệu quả chính sách, truyền thông giảm nghèo. Thực hiện nhiều dự án hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cho hộ nghèo; hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Bên cạnh đó, huyện thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân; nâng cao chất lượng nguồn lực và giải quyết việc làm, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Đồng thời, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng, tổ chức, cá nhân trong việc tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo. Tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế và an sinh xã hội bền vững…

PHÚ HỮU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>