• Nỗ lực triển khai Chiến dịch truyền thông dân số
  • 08:00, 02/11/2021
  • Chiến dịch Truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số tỉnh năm 2021 đang được triển khai trên địa bàn tỉnh. Bà Võ Thị Hoàng Loan (ảnh), Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), đã có những trao đổi về công tác thực hiện chiến dịch phù hợp với tình hình dịch Covid-19.
  • Vì sức khỏe người cao tuổi
  • 08:05, 29/10/2021
  • Thời gian qua, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh đã định hướng, triển khai nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Qua đó, giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, hướng tới những giá trị sống tốt đẹp hơn trong xã hội.