Xây dựng hai kế hoạch phát huy văn hóa đọc

13/08/2021 | 10:34 GMT+7

(HG) - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đang xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Qua đó, từng bước chuyển đổi số, xây dựng thư viện hiện đại, thư viện số, phát triển nguồn lực thông tin và tài nguyên số; giúp người đọc tiếp cận với thông tin, tri thức phù hợp, góp phần xây dựng cuộc sống văn minh, hiện đại, ý nghĩa và hạnh phúc.

Ông Dương Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, cho biết, ngành sẽ hoàn chỉnh kế hoạch trong tuần này, trước khi gởi các sở,  ngành có liên quan góp ý, hoàn thiện. Sau đó, sẽ trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 8.

V.TR

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>