Sẽ đề xuất chính sách đặc thù thu hút diễn viên, đạo diễn, biên đạo, nhạc công

26/09/2023 | 19:37 GMT+7

(HGO) - Chiều ngày 26-9, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, có buổi làm việc với các sở, ngành liên quan thông qua nội dung tờ trình, dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách đặc thù trong tuyển dụng, hợp đồng và thu hút diễn viên, đạo diễn, biên đạo, nhạc công tại hệ thống trung tâm văn hóa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì buổi làm việc vào chiều ngày 26-9.

Việc xây dựng nghị quyết này góp phần bổ sung, thu hút, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển văn hóa nghệ thuật tỉnh. Những năm qua, hoạt động biểu diễn nghệ thuật ở tỉnh vẫn còn hạn chế về chất lượng, quy mô do nguồn nhân lực chưa đảm bảo. Hiện toàn tỉnh có 27 diễn viên, 1 đạo diễn, 2 biên đạo, 10 nhạc công.

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các sở, ngành có liên quan tiếp tục rà soát, chỉnh sửa nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết cho phù hợp tình hình thực tế. Cần xác định lại bộ khung tuyển dụng, đảm bảo phù hợp khi thu hút diễn viên, đạo diễn, biên đạo, nhạc công. Phải có đánh giá tổng thể về bức tranh hoạt động của trung tâm văn hóa tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố để việc tuyển dụng đáp ứng đúng nhu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

* Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Văn Hòa chủ trì cuộc họp Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng tỉnh Hậu Giang, thông qua nội dung tờ trình, dự thảo nghị quyết đặt tên đường và điều chỉnh chiều dài một số tuyến đường trên địa bàn các phường, thị trấn thuộc huyện Phụng Hiệp, thành phố Ngã Bảy và thành phố Vị Thanh.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thông qua nội dung 2 tờ trình, dự thảo nghị quyết.

 Hội đồng thông qua phương án đặt tên và điều chỉnh chiều dài các tuyến đường: huyện Phụng Hiệp đặt tên 34 tuyến đường; thành phố Ngã Bảy đặt tên 23 tuyến đường và xin điều chỉnh chiều dài 4 tuyến đường đã được đặt tên; thành phố Vị Thanh đặt tên 14 tuyến đường và xin điều chỉnh chiều dài 2 tuyến đường đã được đặt tên. Tên đường đề nghị đặt được lấy từ quyển ngân hàng tên đường của tỉnh xuất bản năm 2011.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan Thường trực Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng tỉnh, làm việc với các sở, ngành liên quan, các huyện, thị xã, thành phố rà soát, cập nhật lại ngân hàng tên đường, bổ sung vào quyển ngân hàng tên đường của tỉnh từ nay đến cuối năm 2023. Thống nhất những tuyến đường nào có trong ngân hàng tên đường của tỉnh thì đề xuất trình HĐND.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Tin, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>