Nâng chất toàn diện phong trào xây dựng đời sống văn hóa

29/11/2021 | 09:46 GMT+7

Cả 3 địa phương cơ sở được Hậu Giang tập trung nâng chất, xây dựng đạt chuẩn văn minh đô thị, văn hóa nông thôn mới năm 2021, đều thuộc huyện Phụng Hiệp. Điều này có những tác động tích cực đến phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) của huyện này.

Tuyến đường nông thôn ở thị trấn Kinh Cùng.

Tập trung xây dựng và nâng chất ở 3 địa phương

Là một trong những địa phương xây dựng thị trấn văn minh đô thị, Kinh Cùng đã tập trung nâng chất từng tiêu chí. Ông Nguyễn Văn Khải, Chủ tịch UBND thị trấn Kinh Cùng, cho biết: Được nâng chất từ thị trấn văn hóa, nên việc triển khai thực hiện nhanh chóng, các tiêu chí trong dân được người dân đồng tình ủng hộ. Dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng địa phương đã tranh thủ kết hợp tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh với tuyên truyền nâng cao chất lượng danh hiệu văn hóa, vận động người dân xây dựng hộ gia đình có cảnh quan đẹp, tuyến đường đẹp… Từ đó, các danh hiệu được nâng chất đồng bộ, đảm bảo đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu văn minh đô thị. Thị trấn đang tiếp tục tập trung nâng chất đồng bộ cảnh quan môi trường, tạo sự thay đổi đột phá, mang đậm dấu ấn của đô thị văn minh.

Ba địa phương cơ bản đạt các tiêu chuẩn văn hóa nông thôn mới và văn minh đô thị. Đến thời điểm này, xã Tân Long đã được công nhận, thị trấn Kinh Cùng cơ bản đạt các tiêu chí của thị trấn văn minh đô thị, xã Hiệp Hưng cơ bản đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới. Ông Trần Không Dận, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH huyện Phụng Hiệp, cho biết: “Mỗi năm, chúng tôi đều đặt mục tiêu nâng chất các danh hiệu trong phong trào, chỉ đạo địa phương xây dựng, phân công, phân nhiệm vụ cụ thể trong ban chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện, nâng chất của các địa phương để hỗ trợ kịp thời những khó khăn, vướng mắc”.

Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH huyện còn tập trung nâng chất, nhân rộng các mô hình đã tạo dấu ấn trong những năm qua, như mô hình tuyến đường đẹp, hộ gia đình có cảnh quan đẹp, tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu, tuyến đường đẹp và trồng rau an toàn.

Nhiều mô hình tạo điểm nhấn

Năm nay, huyện Phụng Hiệp đã công nhận mới 15 tuyến đường đẹp và trồng rau an toàn, nâng tổng số tuyến đường đẹp trong toàn huyện lên 41, xây dựng và công nhận 26 tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu, nâng tổng số tổ trong toàn huyện là 174 tổ. Ông Nguyễn Minh Hoàng, Phó trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phụng Hiệp, cho biết: “Chúng tôi thấy được hiệu quả của những mô hình về cảnh quan môi trường nên đã tập trung xây dựng và nhân rộng, tạo sự phát triển rộng khắp, có chiều sâu. Đảng bộ các xã, thị trấn đưa các chỉ tiêu này vào nghị quyết năm để thực hiện. Từ đó, tạo được sự đồng bộ, sâu rộng, địa phương nào cũng phải làm tốt”.

Ngoài việc tập trung cho cảnh quan môi trường, việc nâng chất gia đình văn hóa được xem là vấn đề cốt lõi, thực hiện liên tục và thường xuyên. Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH từng cấp tập trung tuyên truyền, vận động người dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa trở thành phong trào không chỉ trong dân, mà được cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị, trường học đưa vào tiêu chuẩn xét thi đua, khen thưởng đối với đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cuối năm.

Việc bình xét, công nhận danh hiệu gia đình văn hóa được tiến hành chặt chẽ, công khai dân chủ, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, quy trình và khen thưởng kịp thời những gia đình tiêu biểu xuất sắc, tạo được sự đồng thuận, đồng lòng của người dân. Năm nay, toàn huyện có 51.078 hộ gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 85,5%, trong đó có 2.597 gia đình văn hóa tiêu biểu. Địa phương còn tập trung xây dựng mỗi xã, thị trấn một câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, tổ chức nhiều sân chơi để các gia đình tham gia, cùng nhau chia sẻ cách giữ gìn mái ấm hạnh phúc.

Huyện còn đặc biệt quan tâm đến hoàn thiện và phát huy hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở. Toàn huyên có 10/12 trung tâm văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng cấp xã đạt chuẩn, 58/119 nhà văn hóa - thể thao ấp đạt chuẩn, 12 thư viện cấp xã đạt chuẩn; nâng chất đồng bộ các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, để người dân có thêm nhiều điểm sinh hoạt, sân chơi văn nghệ, vừa phát huy khả năng, vừa là dịp để địa phương tìm kiếm và phát hiện nhân tố mới bổ sung cho phong trào văn hóa, văn nghệ… Tất cả cùng góp phần tạo nên chất lượng và tạo sức lan tỏa sâu rộng của phong trào TDĐKXDĐSVH ở huyện vốn còn nhiều khó khăn như Phụng Hiệp.

Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH huyện đã xây dựng những chỉ tiêu chủ yếu cho năm 2022: 85,5% gia đình đạt chuẩn văn hóa, 95% ấp văn hóa đạt loại khá, tốt; xây dựng thị trấn Cây Dương đạt chuẩn văn minh đô thị; xây dựng 2 trung tâm văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng; mỗi xã, thị trấn xây dựng ít nhất 2 tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu; mỗi xã, thị trấn có từ 1-2km tuyến đường đẹp và trồng rau an toàn…

 

Bài, ảnh: VĨNH TRÀ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>