• Năm khởi đầu cho giai đoạn mới
  • Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) tỉnh Hậu Giang đã khởi động đợt khảo sát xây dựng, nâng chất các danh hiệu, đây là năm khởi đầu cho một giai đoạn mới.
  • Tin vui cho đồng bào Khmer
  • 08:25, 15/10/2021
  • Loại hình nghệ thuật hát Aday của đồng bào Khmer Hậu Giang vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Đây là tin vui, mở ra cơ hội để tỉnh nhà tiếp tục bảo tồn, phát huy loại hình nghệ thuật độc đáo này.
  • Tháo gỡ phép màu
  • 08:24, 15/10/2021
  • Là quyển hồi ký của cố luật sư người Mỹ gốc Việt Julie Yip-Williams, sinh năm 1976, do Nhà sách Phương Nam phối hợp phát hành. Tác phẩm khởi đầu như một trang blog, kéo dài từ năm
  • Xây dựng phương án cho chương trình nghệ thuật năm
  • 17:47, 12/10/2021
  • Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo trực tiếp Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh nhanh chóng xây dựng Chương trình nghệ thuật năm thường niên với những dấu ấn riêng của Hậu Giang trong một năm nhiều biến động do đại dịch.