• Việt Nam và Bahamas thiết lập quan hệ ngoại giao song phương
  • 05:40, 09/01/2023
  • Theo phóng viên TTXVN tại Liên Hiệp Quốc, tại trụ sở Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thay mặt Chính phủ Việt Nam và Đại sứ Stan Oduma Smith,