• Tìm hiểu pháp luật: Bộ luật Dân sự
  • 08:00, 28/12/2021
  • Hỏi: Quyền chiếm hữu của người được chủ sở hữu ủy quyền quản lý tài sản; quyền chiếm hữu của người được giao tài sản thông qua giao dịch dân sự được quy định như thế nào ?