• Tìm hiểu pháp luật: Bộ luật Dân sự
  • 08:00, 28/12/2021
  • Hỏi: Quyền chiếm hữu của người được chủ sở hữu ủy quyền quản lý tài sản; quyền chiếm hữu của người được giao tài sản thông qua giao dịch dân sự được quy định như thế nào ?
  • Tìm hiểu pháp luật: Bộ luật Dân sự
  • 07:50, 18/11/2021
  • Ngày 24 tháng 11 năm 2015, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua Bộ luật Dân sự (có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2017). Nhằm giúp cán bộ, công chức và Nhân dân tìm hiểu những quy định của Bộ luật, Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh xin giới thiệu một số nội dung cơ bản đạo luật này dưới dạng hỏi - đáp sau: