Thiết lập vùng cách ly y tế tại ấp 3B, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, từ 20 giờ hôm nay 28-7

28/07/2021 | 19:56 GMT+7

(HGO) - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh đã có quyết định thiết lập vùng cách ly y tế để phòng, chống và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 tại ấp 3B, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, từ 20 giờ, ngày 28-7, đến khi có quyết định tiếp theo.

Phạm vi vùng cách ly y tế: từ cầu Kênh Số Tư (nhà ông Lê Văn Tài) đến Kênh Ranh (nhà ông Nguyễn Văn Nghiệp), đoạn bên trái cầu Kênh Số Tư từ ngoài đi vào, gồm 10 hộ với 37 nhân khẩu.

Yêu cầu cách ly: thực hiện các biện pháp cách ly y tế vùng có dịch theo Quyết định số 3986 của Bộ trưởng Bộ Y tế; đồng thời, thực hiện nghiêm Thông điệp 5K: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế”.

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh giao UBND huyện Châu Thành A chủ trì, phối hợp với Sở: Y tế, Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị có liên quan thiết lập ngay chốt kiểm soát, thực hiện kiểm soát 24/24 giờ toàn bộ vùng cách ly y tế và thực hiện cách ly y tế theo đúng các quy định hiện hành, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn và an sinh xã hội.

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường hoạt động tại các chốt kiểm soát nghiêm ngặt người và phương tiện ra, vào khu vực thiết lập vùng cách ly y tế để thực hiện công tác phòng chống dịch.

Giao Sở Y tế, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ UBND huyện Châu Thành A tổ chức triển khai thiết lập phong tỏa vùng cách ly y tế tại ấp 3B, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Yêu cầu UBND huyện Châu Thành A, UBND thị trấn Bảy Ngàn có trách nhiệm báo cáo thường xuyên, kịp thời về UBND tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch tỉnh (Sở Y tế) những diễn biến bất thường về tình hình sức khỏe nhân dân, nhất là những diễn biến liên quan đến dịch bệnh Covid-19, tình hình an ninh trật tự, an sinh xã hội trong các vùng cách ly y tế để có chỉ đạo kịp thời.

* Trước đó, vào ngày 25-7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh đã ra quyết định thiết lập 2 vùng cách ly y tế tại ấp Tân Thạnh Tây, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, bắt đầu từ 12 giờ, ngày 25-7 đến khi có quyết định tiếp theo, cũng do liên quan đến trường hợp nhiễm bệnh trên địa bàn này.

HOÀNG NGUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>