Hỗ trợ tiền ăn cho người dân khu vực phong tỏa cách ly và lực lượng tham gia phòng chống dịch

02/08/2021 | 08:01 GMT+7

(HG) - HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 13 quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Đối tượng áp dụng của nghị quyết là người dân trong khu vực phong tỏa cách ly do cấp có thẩm quyền ra quyết định; lực lượng tham gia các chốt kiểm soát phòng, chống dịch và các chốt tại khu vực phong tỏa cách ly.

Cụ thể: Người dân trong khu vực phong tỏa cách ly thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công và thân nhân người có công với cách mạng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội (trừ đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước), mức hỗ trợ tiền ăn 50.000 đồng/người/ngày. Lực lượng tham gia chốt kiểm soát phòng, chống dịch và các khu vực phong tỏa cách ly được hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/người/ngày. Các đối tượng trong khu vực phong tỏa cách ly và truy vết F1, F2 được hỗ trợ 100% chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.

Thời gian hỗ trợ tiền ăn cho người dân khu vực phong tỏa cách ly theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Thời gian hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng tham gia tại các chốt kiểm soát, phòng chống dịch và các khu vực phong tỏa cách ly theo thời gian thực tế thực hiện nhiệm vụ do cấp có thẩm quyền phân công, quyết định trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác (nếu có) theo phân cấp ngân sách.

MỸ AN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>