Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII

20/05/2022 | 08:52 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 19-5, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Điểm cầu Hậu Giang dự hội nghị có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh…

Quang cảnh điểm cầu Hậu Giang dự hội nghị.

Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá, kết quả thực hiện Kết luận số 01 đã góp phần tạo tiền đề, nền tảng cho việc thúc đẩy mạnh mẽ việc học tập và làm theo gương Bác trong giai đoạn mới theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng. Kết quả thực hiện đã cho thấy tác động, sức sống, sức lan tỏa mạnh mẽ của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận số 01 trong toàn Đảng và toàn xã hội. Phong trào học tập, làm theo gương Bác và nêu gương gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã khơi lên tâm huyết, trách nhiệm, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đưa lại những giá trị, nguồn lực vô cùng to lớn, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, thực sự tạo ra bầu không khí mới về xây dựng đạo đức trong Đảng, trong xã hội.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa 4 khóa XI, XII đã thể hiện tinh thần, quyết tâm mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, có tính cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện sớm, kịp thời ngăn chặn hiện tượng vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói chung, công tác xây dựng Đảng nói riêng tiếp tục được đẩy mạnh, hiệu lực, hiệu quả.

Những kết quả đạt được kể trên là do có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, tổ chức đảng; vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; sự chủ động, tích cực của các cơ quan tham mưu của Đảng trong việc tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức, triển khai Kết luận số 01, tạo sự lan tỏa và thúc đẩy việc tổ chức, triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một năm qua thực sự hiệu quả.

Để việc học tập và làm theo gương Bác hiệu quả hơn, thời gian tới, cấp ủy đảng các cấp tập trung hơn nữa vào việc thực hiện 3 nội dung: học tập Bác, làm theo gương Bác và nêu gương Bác. Trong đó, kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo gương Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức thiết của thực tiễn. Nhấn mạnh và đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, trước hết là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhất là trong bối cảnh Đảng ta đang đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng về đạo đức. Chú ý đổi mới mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về việc học tập và làm theo gương Bác trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài…

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nhấn mạnh Kết luận số 01 đã giúp nhận thức đầy đủ hơn về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với sự nghiệp đổi mới. Qua thực hiện giúp cán bộ, đảng viên, Nhân dân thấm nhuần, đồng thời học tập và làm theo gương Bác bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực, đặc biệt là thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách do dịch Covid-19 gây ra.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cấp ủy tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII. Về làm theo gương Bác cần gắn sát với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu các cấp. Công tác tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01 phải kiên trì, liên tục nhưng linh hoạt, uyển chuyển bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nhất là tích cực đấu tranh, phản bác với những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng...

- Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã giới thiệu bộ sách “Vang vọng lời nước non”. Bộ sách này gồm 12 tập, mỗi tập lấy một câu nói về tư tưởng, quan điểm của Bác làm chủ đề chính, qua đó khắc họa sâu sắc hơn nữa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Người.

TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>