Tiếp tục đổi mới đồng bộ, toàn diện công tác cán bộ

27/07/2021 | 15:13 GMT+7

(HGO) - Đó là yêu cầu của ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy vào sáng ngày 27-7.

Ông Nghiêm Xuân Thành đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm của Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm đến nay, nhất là tham mưu xây dựng các đề án, kế hoạch về công tác cán bộ. Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, từ đó xây dựng kế hoạch hành động với lộ trình cụ thể để thực hiện nghị quyết; đồng thời, Ban cần đề ra các giải pháp để khắc phục những hạn chế còn tồn tại đã được chỉ ra trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu chỉ đạo buổi làm việc.

Nhấn mạnh công tác cán bộ có ý nghĩa rất quan trọng quyết định đến sự phát triển của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý ngành tổ chức xây dựng Đảng phải đổi mới đồng bộ, toàn diện công tác cán bộ, coi việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là cán bộ chủ chốt là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá. Để đạt được yêu cầu này thì Ban Tổ chức Tỉnh ủy phải tham mưu thực hiện tốt việc xây dựng vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là nên nghiên cứu học hỏi xây dựng hệ thống tính điểm đối với cán bộ, công chức, viên chức hàng năm. Bên cạnh đó, cần thực hiện chất lượng, thực chất công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức làm cơ sở cho việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ…

Báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng hợp và tóm tắt nhận xét và đánh giá, xếp loại chất lượng 32 tập thể, 73 cá nhân thuộc diện Tỉnh ủy quản lý năm 2020 kịp thời đúng theo quy định; tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện sắp xếp các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy còn tham mưu xây dựng 2 đề án và 1 kế hoạch về công tác cán bộ; tham mưu tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thẩm định các đề án sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo Quy định số 212 của Ban Bí thư.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện một số công việc của Ban Tổ chức Tỉnh ủy còn chậm; việc bố trí, phân công cán bộ sau đại hội đảng bộ ở một số cấp ủy chưa kịp thời…

 

Tin, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>