Thông qua báo cáo cuối kỳ Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030

22/09/2022 | 08:12 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 21-9, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đã dự họp thông qua báo cáo cuối kỳ Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại cuộc họp.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, đối với 33 hợp phần quy hoạch tỉnh, đã hoàn thành 32 hợp phần, còn 1 hợp phần đang hoàn chỉnh là hợp phần ngành an ninh. Về báo cáo tổng hợp quy hoạch tỉnh, đến nay đơn vị tư vấn đã hoàn thiện báo cáo cuối kỳ, gồm đánh giá hiện trạng và định hướng, giải pháp cho thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, khoảng 1.000 trang, báo cáo tóm tắt 200 trang. Đơn vị tư vấn đã cấu trúc lại các mục, phần của báo cáo cuối kỳ, gồm báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt của quy hoạch tỉnh. Về hệ thống bản đồ và cơ sở dữ liệu, đơn vị tư vấn đã hoàn thành 50 bản đồ và cơ sở dữ liệu. Về báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (DMC), đơn vị tư vấn là Viện Khoa học Môi trường và Phát triển (VESDEC) đang hoàn thiện bản thảo lần 2...

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định quy hoạch tốt sẽ kêu gọi được nhà đầu tư đến, những nhà đầu tư chiến lược đến sẽ giúp kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Do vậy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị tư vấn nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện. Về nội dung, hoàn thiện lại bản báo cáo chính cũng như bản tóm tắt, hệ thống bản đồ, các cơ sở dữ liệu và danh mục. Riêng về kịch bản phát triển, đưa ra 3 kịch bản với những số liệu cụ thể, tuy nhiên, cần phân tích sâu hơn về kịch bản lựa chọn là kịch bản 2. Nguồn lực để thực hiện, định hướng phát triển không gian mang tính kết nối vùng, các địa phương để phát huy tối đa lợi thế của tỉnh. Tiếp tục phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành, địa phương bổ sung, phù hợp, hoàn thành sớm. Riêng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh bám sát theo tiến độ, để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy…

Tin, ảnh: MỘNG TOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>