Thị xã Long Mỹ: Vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2023

04/09/2023 | 12:47 GMT+7

(HG) - Các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn thị xã Long Mỹ đã kết nạp được tổng số 100 đảng viên, đạt trên 111% kế hoạch. Đây cũng là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ này, chỉ trong 8 tháng, Đảng bộ thị xã Long Mỹ đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên của năm, mặc dù so với năm 2022, chỉ tiêu phát triển đảng viên ở thị xã Long Mỹ tăng gấp đôi về số lượng.

Để có được kết quả này, Thường trực Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy Long Mỹ đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, giao chỉ tiêu kết nạp cho các tổ chức cơ sở đảng ngay từ đầu năm 2023. Trong đó, yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng thường xuyên rà soát, tạo nguồn bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng viên trong 6 tháng đầu năm và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên chậm nhất đến tháng 9-2023.

HOÀNG NHÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>