Thị xã Long Mỹ: Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ

30/03/2023 | 10:44 GMT+7

(HG) - UBND thị xã Long Mỹ vừa phát động phong trào thi đua “Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ năm 2023” trên địa bàn thị xã Long Mỹ.

Đối tượng thi đua là UBND các xã, phường (tập thể và cá nhân), với nội dung thi đua là xây dựng, triển khai và thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ công tác cải cách hành chính trong năm theo quy định; 100% thủ tục hành chính được công khai, minh bạch đầy đủ, kịp thời, dễ tiếp cận, tra cứu và thực hiện; thủ tục hành chính được giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; tỷ lệ hồ sơ được nhập vào phần mềm một cửa điện tử đạt 100% theo quy định; tỷ lệ hồ sơ, thủ tục hành chính giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 đạt tối thiểu 70%; trên 99% số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn; tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với chính quyền đạt từ 95% trở lên; 100% văn bản được tiếp nhận, ban hành trên phần mềm quản lý văn bản vào hoạt động hành chính; thực hiện chữ ký số đúng theo quy định và thực hiện có hiệu quả công tác điều tra xã hội học, đặc biệt là công tác đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2023. Ngoài ra, UBND thị xã yêu cầu cần đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính từng cơ quan, đơn vị, địa phương, khắc phục triệt để những hạn chế trong năm 2022, thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2023; thường xuyên rà soát, cập nhật, bổ sung, nâng cao chất lượng và thực hiện đúng quy định các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, nhất là triển khai rà soát cập nhật các thủ tục hành chính theo đúng quy định; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các hoạt động công vụ, đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống quan liêu, tham nhũng, xây dựng các tấm gương điển hình người tốt, việc tốt trong cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời, xây dựng, nhân rộng các mô hình, giải pháp sáng kiến trong công tác cải cách hành chính và được cấp thẩm quyền công nhận. Qua đó, nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ trong năm 2023, cải thiện và nâng cao điểm chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn thị xã trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

THÁI TRÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>