Tháo gỡ vướng mắc về hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

23/05/2024 | 07:46 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 22-5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên đã làm việc với các sở, ngành, địa phương để tháo gỡ khó khăn tình hình đăng ký danh mục công trình sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024 thực hiện Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh (Nghị quyết số 08).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên thống nhất điều chỉnh danh mục.

Theo Sở Tài chính tỉnh, mặc dù các huyện, thị xã, thành phố đã có nhiều cố gắng trong triển khai thực hiện. Tuy nhiên, chỉ có UBND thị xã Long Mỹ đăng ký 2 danh mục công trình, với tổng mức đầu tư trên 454 triệu đồng. Khó khăn, vướng mắc là đối tượng áp dụng, đối tượng đủ đieu kiện hỗ trợ trên địa bàn tỉnh rất hạn chế. Còn cá nhân, tổ chức có nhu cầu đầu tư nhưng không có khả năng góp vốn đối ứng, điều kiện kinh tế không đồng đều của người dân trên cùng một tuyến hoặc khu vực thụ hưởng công trình thủy lợi. Ngoài ra, có sự bất cập trong triển khai thực hiện, như đối với chính sách hỗ trợ quy định tại Điều 4 và Điều 5 của Nghị quyết có thể sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi để lồng ghép thực hiện. Theo các địa phương, việc đối ứng vốn cao, thanh toán vốn là vấn đề người dân chưa mặn mà đăng ký tham gia.

Các địa phương nêu những nguyên nhân khó khăn dẫn đến chưa có đăng ký danh mục.

Qua ý kiến các đơn vị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên đề nghị Sở Tài chính hoàn thiện lại báo cáo thật chi tiết việc khó, những vấn đề còn vướng mắc. Để Nghị quyết số 08 đi vào cuộc sống, thống nhất cho Sở Tài chính làm đề xuất chuyển qua danh mục cống, đập, kênh mương. Đồng thời các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Nghị quyết 08 sao cho phù hợp. Về điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính phối hợp với nhau để thực hiện. Đề nghị các địa phương nghiên cứu lại báo cáo, tiếp tục thực hiện hỗ trợ cho nông dân, nông thôn.

T.XOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>