Thành phố Ngã Bảy: Chi bộ kiểu mẫu đạt tỷ lệ 72,1%

04/10/2022 | 11:34 GMT+7

(HG) - Ông Dương Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Ngã Bảy, cho biết, qua 5 năm thực hiện chủ trương xây dựng chi bộ kiểu mẫu, số lượng chi bộ được công nhận chi bộ kiểu mẫu đạt tỷ lệ 72,1% trong tổng số 140 chi bộ trên địa bàn.

Kết quả này góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đồng thời góp phần quan trọng vào công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm.

Để chủ trương xây dựng chi bộ kiểu mẫu được triển khai hiệu quả, Thành ủy Ngã Bảy đã đưa việc thực hiện nhiệm vụ này vào Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ”. Thông qua đó đã nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là bí thư cấp ủy trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt là các cấp ủy, tổ chức đảng có quan tâm nhiều hơn vấn đề hoạt động chi bộ và sinh hoạt chi bộ, từ đó chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng đi vào nền nếp, thực chất.

T.SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>