Thành phố Ngã Bảy: 97,6% cơ sở sản xuất, kinh doanh lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm

12/04/2023 | 07:55 GMT+7

(HG) - Theo thống kê, trên địa bàn thành phố Ngã Bảy hiện có 7.514 cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thuộc lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản. Tính đến nay, qua công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức về an toàn thực phẩm, Phòng Kinh tế thành phố Ngã Bảy đã cho 7.334 cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thuộc lĩnh vực này thực hiện ký cam kết sản xuất, kinh doanh bảo đảm an toàn thực phẩm theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT, ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định phương thức quản lý điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đạt 97,60% so với tổng số cơ sở. Đặc biệt, trong đó, lĩnh vực thủy sản đã thực hiện cam kết đạt 100%, với 139/139 cơ sở; lĩnh vực chăn nuôi có 96,91% trên tổng số cơ sở thực hiện cam kết và lĩnh vực trồng trọt tỷ lệ cơ sở thực hiện ký cam kết an toàn thực phẩm đạt 97,78%.

NGUYỄN LÊ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>