Thành phố Ngã Bảy: 5/6 xã, phường xếp loại xuất sắc trong công tác cải cách hành chính

29/11/2023 | 05:48 GMT+7

(HG) - Hội đồng đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính thành phố Ngã Bảy vừa kiểm tra, đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính và công vụ năm 2023 đối với các phòng chuyên môn trực thuộc UBND thành phố và UBND các xã, phường.

Trên cơ sở đánh giá của Hội đồng đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính thành phố, UBND thành phố Ngã Bảy thống nhất kết quả xếp loại công tác cải cách hành chính và công vụ năm 2023 đối với các phòng chuyên môn trực thuộc UBND thành phố và UBND các xã, phường. Cụ thể, xếp loại xuất sắc 4/11 phòng chuyên môn trực thuộc UBND (Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tư pháp) và xếp loại tốt 7/11 đơn vị (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính và Kế hoạch, Thanh tra, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Quản lý đô thị. Đối với UBND các xã, phường, có 5/6 đơn vị được xếp loại xuất sắc, (các phường Ngã Bảy, Hiệp Thành, Lái Hiếu, Hiệp Lợi và xã Tân Thành) và 1 đơn vị xếp loại tốt (xã Đại Thành).

NGUYỄN LÊ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>