Tham mưu thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

08/03/2023 | 19:03 GMT+7

(HG) - Trong quý I/2023, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 25 đảng viên, giảm 2 đảng viên so cùng kỳ; với các hình thức: khiển trách 19, cảnh cáo 2, cách chức 1, khai trừ 3. Việc xử lý và tham mưu cấp ủy xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình.

Cũng trong thời gian này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh thực hiện tốt chức năng tham mưu cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Kịp thời tham mưu quán triệt, triển khai đầy đủ các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 có trọng tâm, trọng điểm.

Hướng dẫn các chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra thực hiện chỉ tiêu số 02 Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện nhiệm vụ năm 2023 “Chi bộ có chi ủy thực hiện ít nhất 2 cuộc kiểm tra, chi bộ không có chi ủy thực hiện ít nhất 1 cuộc kiểm tra”, có 1.900/1.900 chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra, đạt 100%.

Nổi bật là ban hành kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023; kịp thời thông tin kết quả kỳ họp của ủy ban kiểm tra trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

TĂNG MINH NGHĨA

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>