Tăng cường phối hợp để làm tốt công tác dự báo

17/01/2023 | 01:09 GMT+7

(HG) - Đây là đề nghị của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên tại Hội nghị tổng kết công tác tài chính, ngân sách nhà nước năm 2022 và triển khai nhiệm vụ tài chính, ngân sách nhà nước năm 2023, vào chiều ngày 16-1.

Sở Tài chính trao tặng giấy khen cho 4 tập thể huyện, thị xã đạt thành tích trong năm 2022.

Năm 2022, Sở Tài chính đã thực hiện xong, đúng thời gian quy định các nhiệm vụ được Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao, với tổng số nhiệm vụ được giao là 22 nhiệm vụ, 90 thông báo kết luận.

Theo Sở Tài chính, trong năm 2022, toàn ngành đã nỗ lực, quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao. Công tác điều hành thu, chi ngân sách đạt kết quả rất tích cực, tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện vượt so với dự toán HĐND tỉnh giao. Thu nội địa ngân sách địa phương hưởng nếu loại trừ ghi thu, ghi chi đồng thời tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết thì tổng thu nội địa ngân sách địa phương được hưởng vượt 26,89%, với số tiền trên 653 tỉ đồng (cấp tỉnh vượt 475.268 triệu đồng, cấp huyện (bao gồm cấp xã) vượt trên 178 tỉ đồng). Theo đó, công tác quản lý, điều hành chi ngân sách thực hiện đúng quy định, đảm bảo nhiệm vụ chi ngân sách địa phương theo Nghị quyết HĐND tỉnh giao; các chế độ an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, các chế độ về lương và các khoản phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức; các nhiệm vụ chi phòng, chống dịch bệnh, các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách tiếp tục được quan tâm và bảo đảm kịp thời.

Kết quả năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trên 6.136 tỉ đồng, đạt 135,10% dự toán Trung ương, đạt 127,84% dự toán HĐND tỉnh, tăng 23,73% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương trên 8.932 tỉ đồng, đạt 115,69% dự toán Trung ương, đạt 85,87% dự toán HĐND tỉnh, giảm 8,78% so với cùng kỳ.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế như giải ngân vốn đầu tư phát triển còn chậm so với yêu cầu, các dự án hoàn thành nhưng chậm trình thẩm tra quyết toán. Công tác tổng hợp, đề xuất xử lý tất toán tài khoản thanh toán dự án đã phê duyệt quyết toán còn gặp nhiều khó khăn.

Năm 2023, Sở Tài chính đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. Trong đó, tiếp tục chủ động tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý tài chính - NSNN, phấn đấu thực hiện tăng thu ngân sách so dự toán HĐND giao để có nguồn đáp ứng nhiệm vụ chi theo dự toán và xử lý các nhiệm vụ phát sinh. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thu ngân sách, tăng cường công tác phân tích, dự báo, đánh giá nguồn thu, đặc biệt phân tích cụ thể nguyên nhân tác động làm tăng, giảm nguồn thu theo từng địa bàn, lĩnh vực thu, từng khoản thu, sắc thuế để xác định cụ thể các nguồn thu còn tiềm năng, đề ra các giải pháp quản lý hiệu quả...

Tại hội nghị, Sở Tài chính đã biểu dương các tập thể đã có thành tích cao trong phong trào thi đua năm 2022. Trong đó, trao tặng giấy khen cho 4 tập thể huyện, thị, thành phố và 7 tập thể phòng chuyên môn của Sở Tài chính. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên đã biểu dương ngành tài chính tỉnh. Thống nhất với kết quả đạt được trong năm 2022, đặc biệt là thực hiện công tác phối hợp để đáp ứng nhiệm vụ phát sinh. Tham mưu tốt cho Thường trực HĐND, UBND tỉnh đảm bảo đúng nhiệm vụ chi. Trên cơ sở nhiệm vụ năm 2023, đề nghị Sở Tài chính tiếp tục đoàn kết, tập trung dân chủ thực hiện tốt quy chế làm việc. Tăng cường công tác phối hợp với thuế, tài nguyên môi trường để làm tốt công tác dự báo. Trên cơ sở đó tham mưu cho UBND tỉnh, HĐND, Tỉnh ủy để có hỗ trợ huy động nguồn lực. Khẩn trương rà soát các công trình dự án đã thanh quyết toán xong, nhất là các công ty cổ phần. Quan tâm việc sử dụng các quỹ, đặc biệt quan tâm giá đất, tài sản công hợp tác liên doanh và liên kết. Quan tâm thực hiện chuyển đổi số...

Tin, ảnh: T.XOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>