Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Đảng

29/02/2024 | 17:00 GMT+7

(HGO) - Ngày 29-2, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì Hội nghị tổng kết và triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, Tỉnh ủy tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011 - 2025). Theo đánh giá của Tỉnh ủy, việc triển khai Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức rèn luyện, vai trò, trách nhiệm đối với công việc được giao, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và quần chúng nhân dân.

Ông Nghiêm Xuân Thành (thứ bảy từ phải qua), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Trần Văn Huyến (thứ bảy từ trái qua), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị tiếp tục được coi trọng, việc lãnh đạo tư tưởng được tăng cường, góp phần tạo sự đoàn kết thống nhất; tích cực đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ có nhiều đổi mới, có những đột phá sáng tạo, tạo sự chuyển biến rõ nét; việc sắp xếp, kiện toàn về tổ chức bộ máy của các cơ quan cấp tỉnh, huyện tiếp tục thực hiện đúng theo quy định; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từng bước được nâng lên.

Ông Nghiêm Xuân Thành (thứ bảy từ phải qua), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Đồng Văn Thanh (thứ bảy từ trái qua), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các cá nhân.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được tăng cường, hiệu lực, hiệu quả hơn; công tác dân vận của hệ thống chính trị và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng được nâng lên; có nhiều mô hình mới, cách làm hay được xây dựng, củng cố và nhân rộng. Trong khi đó, phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng tiếp tục được đổi mới, phát huy vai trò, tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm; thực hiện chế độ tập thể lãnh đạo đi đôi với phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

Bên cạnh kết quả đạt được, Tỉnh ủy nhìn nhận một số cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên chưa dành thời gian cho nghiên cứu, thảo luận để nắm vững những nội dung mới, quan trọng trong Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Một bộ phận cấp ủy viên, đảng viên chưa chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, thậm chí còn vi phạm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; thực hiện chưa đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của đảng viên...

Đánh giá kết quả qua 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cho rằng các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên luôn thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng, quy định thi hành Điều lệ Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

Hướng tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Đảng, nguyên tắc tổ chức hoạt động, quy chế làm việc, việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của đảng viên; tập trung công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy đảng, gắn với xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Cũng tại hội nghị, Tỉnh ủy còn tổng kết Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 20 tập thể và 38 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng.

Tin, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>