Tám tháng qua, cấp mới 10 chủ trương đầu tư

08/09/2023 | 09:22 GMT+7

(HG) - Trong tháng qua, tỉnh đã cấp mới 2 chủ trương đầu tư ngoài khu công nghiệp với số vốn 1.158 tỉ đồng; lũy kế từ đầu năm đến nay cấp mới 10 chủ trương đầu tư ngoài khu công nghiệp với số vốn 2.085 tỉ đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 323 dự án đầu tư, với tổng mức đầu tư 185.748 tỉ đồng, trong đó có 258 dự án ngoài khu, cụm công nghiệp với tổng số vốn 36.557 tỉ đồng và 62 dự án trong khu công nghiệp với tổng số vốn 148.905 tỉ đồng, 3 dự án trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang với tổng số vốn 289,9 tỉ đồng.

Nhiều dự án đầu tư tại khu, cụm công nghiệp của Hậu Giang đã và đang hoạt động có hiệu quả.

Về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), từ đầu năm đến nay đã cấp mới 1 dự án với số vốn 23,620 triệu USD. Đến nay, toàn tỉnh có 25 dự án FDI (trong khu công nghiệp là 6 dự án, ngoài khu công nghiệp 19 dự án), với tổng số vốn đăng ký 1,103 tỉ USD.

Về phát triển doanh nghiệp, tháng qua có 76 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn 188,8 tỉ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay có 554 doanh nghiệp đăng ký, với tổng vốn 1.774,39 tỉ đồng, so với cùng kỳ giảm 12,24% về số doanh nghiệp và giảm 56% về số vốn doanh nghiệp.

Trong tháng 8, cũng có 16 doanh nghiệp đăng ký giải thể, tổng số vốn 5 tỉ đồng, tính chung 8 tháng qua có 83 doanh nghiệp đăng ký giải thể, tổng vốn 179,1 tỉ đồng, so với cùng kỳ giảm 21,69% về số doanh nghiệp và tăng 58,4% về số vốn doanh nghiệp; có 7 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tổng số vốn 19,08 tỉ đồng. Lũy kế đến nay có 152 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng, tổng vốn 1.005,48 tỉ đồng.

Tin, ảnh: H.T

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>