Phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

29/11/2023 | 05:54 GMT+7

(HG) -  Sáng ngày 28-11, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan theo hình thức trực tuyến kết nối đến 63 điểm cầu các địa phương. Ông Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hậu Giang.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hậu Giang có lãnh đạo Sở Nội vụ và gần 100 cán bộ, công chức phụ trách công tác dân chủ ở cơ sở tại các sở, ban, ngành, địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt một số nội dung chính của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định 59/2023, ngày 14-8-2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định 61/2023, ngày 16-8-2023 của Chính phủ quy định về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư và một số văn bản liên quan.

Trước đó, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội khóa XV thông qua vào ngày 10-11-2022 và có hiệu lực từ ngày 1-7-2023. Luật gồm 6 chương, 91 điều, quy định nội dung, hình thức, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng; trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Đặc biệt, luật cụ thể hóa đầy đủ phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Tin, ảnh: Đ.B

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>