Phát huy tinh thần trách nhiệm cao trong xây dựng bản mô tả vị trí việc làm, khung năng lực

22/05/2024 | 18:15 GMT+7

(HGO) – Chậm nhất đến ngày 15-6, các cơ quan, đơn vị phải hoàn thành bản mô tả vị trí việc làm, khung năng lực gửi về cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy thẩm định, sau đó trình cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chiều ngày 22-5, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ nghe báo cáo tình hình xây dựng bản mô tả vị trí việc làm, khung năng lực của các cơ quan đảng, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, hướng dẫn xây dựng bản mô tả vị trí việc làm, khung năng lực.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, việc xây dựng bản mô tả vị trí việc làm, khung năng lực của các cơ quan đảng, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh được thực hiện tuân thủ các quy định của Đảng, Nhà nước về vị trí việc làm, quản lý, sử dụng biên chế, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị, thực hiện theo hướng dẫn của Trung ương và Ban chỉ đạo tỉnh về xây dựng vị trí việc làm, đặt dưới sự chỉ đạo thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bên cạnh đó, bảo đảm thống nhất, đồng bộ giữa xác định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức với sử dụng và quản lý biên chế cán bộ, công chức, viên chức; bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch, dân chủ và phù hợp với thực tiễn. Việc cụ thể hóa bản mô tả, khung năng lực vị trí việc làm bảo đảm theo tiêu chuẩn, chức danh quy định; đồng bộ, liên thông với các nghị quyết, đề án, quy định của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, về công tác tổ chức cán bộ đã được ban hành từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đến nay…

Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu tại buổi làm việc.

Căn cứ các nguyên tắc kể trên và cơ sở pháp lý là các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã xây dựng dự thảo bảng mô tả vị trí việc làm, khung năng lực của cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng thời xây dựng các biểu mẫu bản mô tả vị trí việc làm, khung năng lực để các cơ quan đảng, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tham khảo, cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tế.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đề nghị thủ trưởng các cơ quan đảng, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh cần phát huy tinh thần trách nhiệm cao trong triển khai xây dựng bản mô tả vị trí việc làm, khung năng lực tại cơ quan, đơn vị mình.

Quang cảnh buổi làm việc.

Về công việc cụ thể trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan sớm xây dựng hoàn thiện biểu mẫu bản mô tả vị trí việc làm, khung năng lực của các chức danh trong Ban Tổ chức Tỉnh ủy như trưởng ban, phó trưởng ban… Sau đó, báo cáo kết quả về cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời gửi biểu mẫu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho các cơ quan, đơn vị tham khảo, thực hiện phù hợp với tình hình. Cần tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hiện công tác này cho các cơ quan đảng, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chậm nhất đến ngày 15-6, các cơ quan, đơn vị phải hoàn thành bản mô tả vị trí việc làm, khung năng lực gửi về cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy thẩm định, sau đó trình cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đến ngày 30-6, báo cáo kết quả thực hiện về Trung ương…

Tin, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>