Phát động Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính

14/06/2023 | 08:53 GMT+7

(HG) - Sở Nội vụ vừa phối hợp với các ban, ngành phát động Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023.

Hội thi nhằm góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương, tạo nên sự đột phá trong công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số ở tỉnh.

Hội thi có 2 vòng: Vòng 1, khuyến khích các khối thi đua, các huyện, thị xã và thành phố tổ chức thi ở cấp cơ sở để chọn đội thi vòng 2 - thi cấp tỉnh (hoàn thành trong quý III). Vòng 2, các sở, ngành tỉnh có thể thành lập đội dự thi hoặc liên kết nhiều sở, ngành hoặc theo cụm thi đua; mỗi đơn vị cấp huyện có 1 đội tham gia (tổ chức trong quý IV).

Thành viên đội thi gồm: công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, các tổ chức chính trị - xã hội… Số lượng thành viên không quá 8 người/đội; đội thi gồm 8 đội cấp huyện và các đội sở, ngành tỉnh theo đăng ký của các đơn vị.

Nội dung thi phải thiết thực, đóng góp trực tiếp vào kết quả cải cách hành chính, đẩy mạnh tuyên truyền công tác quán triệt, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

LÂM KHANG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>