Phải lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể trong kiểm điểm cuối năm

24/11/2023 | 08:32 GMT+7

(HG) - Trong kiểm điểm cuối năm, một trong những khung tiêu chí đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao đối với tập thể là phải lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể, văn bản cụ thể; cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, ngoài các tiêu chí chung còn phải đánh giá được năng lực: Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá…

Quy định 3345 được Tỉnh ủy ban hành ngày 17-11.

Quy định về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị tỉnh vừa được Tỉnh ủy ban hành (Quy định 3455) cập nhật kịp thời các quy định của Trung ương, với các nguyên tắc, quy định, tiêu chí cụ thể; qua kiểm điểm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đối với cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo, khi kiểm điểm kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao cũng phải lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể.

Cập nhật Quy định 124-QĐ/TW về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, Quy định 3455 của Tỉnh ủy bổ sung căn cứ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại nội dung về: tính gương mẫu, ý thức tổ chức kỷ luật, văn hóa giao tiếp, tác phong, lề lối làm việc của cá nhân; tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Tiếp tục thực hiện nguyên tắc đánh giá xếp loại công chức, viên chức trước, đảng viên sau. Kết quả xếp loại của đảng viên không cao hơn mức xếp loại của công chức, viên chức. Mức xếp loại của tập thể lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu không được cao hơn mức xếp loại của tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình đứng đầu.

Tiêu chí đánh giá đối với cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong kiểm điểm còn là quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, người lao động; quan hệ, phối hợp giữa cấp ủy và tập thể lãnh đạo, sự đoàn kết, thống nhất trong địa phương, cơ quan, đơn vị. Năng lực lãnh đạo, quản lý còn đòi hỏi có trình độ, kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng lãnh đạo tập thể thực thi nhiệm vụ hiệu quả. Có tư duy đổi mới; có tầm nhìn khách quan; có phương pháp làm việc khoa học; có năng lực tổng hợp; có khả năng phân tích, dự báo tình hình; năng lực thực tiễn, cụ thể hóa và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Có khả năng phát hiện mâu thuẫn, mạnh dạn đề xuất giải pháp tháo gỡ. Gương mẫu, quy tụ, tập hợp, đoàn kết; tiến độ và tỷ lệ hoàn thành công việc…

K.L

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>