Ngành kế hoạch và đầu tư đạt nhiều kết quả ấn tượng

11/01/2023 | 06:02 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 10-1, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đã dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 ngành kế hoạch và đầu tư tỉnh.

Ông Nguyễn Đăng Hải (giữa), Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, trao giấy khen cho các cá nhân, tập thể.

Kết quả đạt được của tỉnh năm 2022 có sự đóng góp rất quan trọng của ngành kế hoạch và đầu tư. Mặc dù khối lượng công việc khá nhiều, nhưng tập thể lãnh đạo Ban Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, công chức và người lao động của ngành đã luôn cố gắng, nỗ lực đạt được nhiều kết quả rất đáng ghi nhận. Tham mưu ban hành nhiều văn bản quan trọng, mang tính chất định hướng cho cả giai đoạn, nhiệm kỳ. Công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư tiếp tục được quan tâm thực hiện. Thu hút đầu tư có tiến bộ, đã cấp mới 29 chủ trương đầu tư dự án ngoài khu công nghiệp với tổng số vốn gần 5.000 tỉ đồng; số doanh nghiệp thành lập mới tăng 65% về số lượng doanh nghiệp và tăng 61% về vốn đăng ký. Quan tâm, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công. Kế hoạch đầu tư công năm 2022 là 3.600 tỉ đồng. Giá trị giải ngân 3.363 tỉ đồng, đạt 93,42% kế hoạch, cao hơn 2,81% so với cùng kỳ năm trước; ước giá trị giải ngân đến ngày 31-1-2023 đạt 95%, cao hơn 2,62% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn bình quân cả nước. Về công tác đấu thầu, tham mưu chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lựa chọn nhà thầu qua mạng, đạt tỷ lệ cao hơn so với kế hoạch đề ra. Trong 31 đơn vị phát sinh gói thầu trong năm 2022, tất cả các đơn vị đều thực hiện đạt theo Kế hoạch của UBND tỉnh. Đặc biệt, có 27/31 đơn vị đạt tỷ lệ tuyệt đối 100% về tổng số các gói thầu cũng như tổng giá trị các gói thầu thực hiện qua mạng.

Về hướng tới, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đề nghị tập thể lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, công chức, người lao động của ngành kế hoạch và đầu tư nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành. Ngoài ra, thực hiện một số nội dung trọng tâm, như: huy động tối đa các nguồn lực, tham mưu triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, các nhóm nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, tạo nền tảng vững chắc hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025; chú trọng 4 trụ cột phát triển: công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch. Tập trung bố trí nguồn vốn để hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, các dự án đầu tư công trọng điểm của tỉnh. Ngoài ra, phối hợp với nhà đầu tư sớm triển khai các dự án đã được UBND tỉnh trao chủ trương đầu tư, đồng thời, sớm cụ thể hóa các biên bản ghi nhớ tại Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh. Đẩy mạnh chuyển đổi số trên các lĩnh vực quản lý, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến thủ tục đầu tư. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác lựa chọn nhà thầu qua mạng. Kế hoạch và đầu tư đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Quan tâm đào tạo đội ngũ kế thừa cho phù hợp giai đoạn mới…

 MỘNG TOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>