Huyện Phụng Hiệp: Xây dựng 165 mô hình, điển hình thi đua “Dân vận khéo”

06/04/2023 | 08:04 GMT+7

(HG) - Những tháng đầu năm 2023, công tác dân vận của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trên địa bàn Phụng Hiệp được triển khai, thực hiện và đạt kết quả tích cực. Nổi bật là phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể tập trung phát động và đăng ký tham gia xây dựng nhiều mô hình, điển hình trên các lĩnh vực.

Cụ thể đến nay, trên địa bàn huyện xây dựng được 130 mô hình tập thể và 35 điển hình cá nhân trên các lĩnh vực. Trong đó, Ban Dân vận Huyện ủy đăng ký thực hiện mô hình mới, đột phá “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” tại xã Phương Phú, nhằm tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn xây mới hoặc sửa chữa nhà ở trong năm 2023; đồng thời, tham mưu Huyện ủy duy trì và nhân rộng mô hình “Lấy ý kiến người dân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn huyện Phụng Hiệp”, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy và mở rộng quyền làm chủ của Nhân dân.

Ngoài ra, Ban Dân vận Huyện ủy phát động trong hệ thống dân vận mỗi xã, thị trấn duy trì, nhân rộng ít nhất 1 mô hình và phối hợp xây dựng mô hình mới, đột phá. Đáng ghi nhận là nhiều mô hình “Dân vận khéo” được triển khai, thực hiện và nhân rộng đều góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, xây dựng nông thôn mới, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cũng như tham gia giải quyết những khó khăn, bức xúc nổi cộm từ cơ sở. Qua đó, tạo sự đoàn kết, đồng thuận, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, quyền làm chủ và nguồn lực trong Nhân dân.

Theo Ban Dân vận Huyện ủy, để phong trào thi đua “Dân vận khéo” ngày càng lan tỏa rộng khắp và mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tới đây, đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy quan tâm chỉ đạo phong trào này gắn với các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động ở địa phương. Mặt khác, phối hợp tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa, vai trò, kết quả của phong trào nhằm tạo chuyển biến hơn nữa về nhận thức và hành động trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

PHẠM THÚY PHƯỢNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>