Huyện Châu Thành A: Đề xuất giai đoạn 2024-2026, có tối thiểu 79 biên chế cán bộ, công chức

13/03/2023 | 08:11 GMT+7

(HG) - Thời gian qua, công tác tinh giản biên chế trên địa bàn huyện Châu Thành A được thực hiện đảm bảo lộ trình theo quy định.

Cụ thể, năm 2015, huyện được giao 93 biên chế, đến năm 2021 còn 82 biên chế, đã thực hiện tinh giản 11 biên chế. Qua đó, hoàn thành lộ trình tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2021, với tỷ lệ 11,83%. Đến năm 2023, huyện được giao 79 biên chế, giảm 3 biên chế so với năm 2022, tỷ lệ 3,66%. Như vậy, Châu Thành A giảm biên chế 14 người, tỷ lệ 15,48% và hoàn thành lộ trình tinh giản biên chế theo quy định.

Tuy nhiên, qua rà soát đến ngày 28-2 năm nay, huyện có tổng số 76 biên chế cán bộ, công chức, ít hơn 3 biên chế so với tổng số biên chế được trên giao năm 2023. Trong khi đó, tổng biên chế cán bộ, công chức được xác định theo khung biên chế là 115 người. Vì vậy, UBND huyện đề xuất tổng biên chế cán bộ, công chức tối thiểu giai đoạn 2024-2026 của đơn vị là 79 người.

Theo đánh giá của UBND huyện, công tác tinh giản biên chế thời gian qua đã góp phần trẻ hóa, chuẩn hóa đội ngũ công chức, viên chức theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và vị trí việc làm từng bước cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. Công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức được thực hiện đúng theo quy định, phân cấp quản lý.

Hàng năm, trên cơ sở biên chế của tỉnh giao, UBND huyện tiến hành giao biên chế gắn với chức năng nhiệm vụ, phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của ngành được giao. Chưa kể, công tác tuyển dụng công chức, viên chức mới cũng được thực hiện công khai, dân chủ, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Đến nay, huyện đã xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc báo cáo về tỉnh theo quy định.

NGUYỄN GIA

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>