Họp bàn sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và Nhà tang lễ tỉnh

14/01/2022 | 07:25 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 13-1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Thu Ánh có cuộc họp hội đồng thẩm định các Đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và Đề án Nhà tang lễ tỉnh.

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh có 5 phòng chuyên môn (Phòng Hành chính - Kế toán; Phòng Đào tạo nghề; Phòng Dịch vụ việc làm; Phòng Thông tin thị trường lao động; Phòng Bảo hiểm thất nghiệp), 2 văn phòng trực thuộc (Văn phòng bảo hiểm thất nghiệp - Dịch vụ việc làm thị trấn Cái Tắc; Văn phòng bảo hiểm thất nghiệp - Dịch vụ việc làm Phụng Hiệp). Trung tâm có 22 viên chức, 3 hợp đồng lao động và 14 lao động thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Sau khi sắp xếp, về tổ chức còn 2 phòng chuyên môn, giảm 3 phòng so với trước. Cụ thể, Phòng Hành chính - Tổng hợp trên cơ sở sáp nhập chức năng, nhiệm vụ của Phòng Hành chính - Kế toán và Phòng Thông tin thị trường lao động; Phòng Đào tạo - Việc làm - Bảo hiểm thất nghiệp trên cơ sở sáp nhập chức năng, nhiệm vụ Phòng Đào tạo nghề, Phòng Dịch vụ việc làm, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp và quản lý 2 Văn phòng bảo hiểm thất nghiệp - Dịch vụ việc làm ở thị trấn Cái Tắc và Phụng Hiệp. Giảm 2 trưởng phòng và tăng 2 phó trưởng phòng.

Còn Nhà tang lễ tỉnh có địa chỉ tại khu vực 1, phường V, thành phố Vị Thanh, với tổng mức đầu tư gần 50 tỉ đồng. Dự kiến, Ban Quản lý Nhà tang lễ gồm trưởng ban và 1 phó ban; một số viên chức chuyên môn giúp việc cho Ban quản lý. Số người làm việc dự kiến là 15.

Phát biểu tại cuộc họp, bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn chỉnh hồ sơ trình Sở Nội vụ thẩm định để trình UBND tỉnh điều chỉnh chức năng, tổ chức bộ máy, nhiệm vụ của Sở để làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo của hai đề án. Cùng với đó, rà soát, điều chỉnh lại hai đề án theo ý kiến đóng góp của các thành viên hội đồng trước khi trình cấp có thẩm quyền như điều chỉnh lại tên đề án đối với Đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh phù hợp với quy định, căn cứ pháp lý... Đối với Đề án Nhà tang lễ tỉnh, về nhân sự trong thời gian chờ biên chế bổ sung, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội điều tiết trong nội bộ để tổ chức bộ máy tạm thời. Tham mưu việc nâng cao kiến thức, quản lý điều hành tốt Nhà tang lễ...

BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>